PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM – PŘIHLÁŠKA PRO JEDNOTLIVCE:

CELÉ JMÉNO A TITUL…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. ADRESA CÍRKVE………………………………………………………………………………………………………………… ADRESA DÁRCE…………………………………………………………………………………………generic cialis no prescription……………………………. POČET DÁRKŮ, KTERÉ CHCETE KOUPIT A ODESLAT, NEBO VÝŠE VAŠEHO FINANČNÍHO DARU ……………… KONTAKT TELEFONNÍ……………………………………………………………… KONTAKTNÍ E- MAILOVÁ ADRESA……………………………………………. SEZNÁMIL / SEZNÁMILA/ JSEM SE S PRAVIDLY PRO ZASÍLÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM ODSOUZENÝCH RODIČŮ. JMÉNO, PODPIS A DATUM……………………………………………………………………………………………………….