proč Dream Academy?

Děti odsouzených rodičů jsou nadané a šikovné, ale velmi často nemotivované vlastní rodinou. Ta se zpravidla potýká s existenčními problémy. Jako osoby na okraji společnosti mají děti rodičů ve vězení málokdy dostatek psychických sil a pozitivních životních zkušeností svůj osud změnit. Často nemohou ani vyzkoušet pestrost zájmových kroužků, protože je rodina nemá z čeho hradit. Při rozhodování o povolání spíše nemohou počítat s radou rodiny, nemívají zázemí, které je inspiruje a posunuje k touze po studiu, nebo kterémkoli povolání, které by je později naplňovalo. Nemají dostatečný rozhled a jsou proti jiným dětem limitované malou informovaností o možnostech, které kolem nás jsou. Volba povolání těchto dětí bývá náhodná a jejich nasazení pro dosažení cílů minimální.

 

V Dream Academy chceme v dětech odsouzených rodičů probudit odvahu snít a za těmito sny jít.

 

Chceme jim ukázat, že se překážky nevyhnuly nikomu z nás, ani osobnostem, které budou děti na jejich cestě k lepší budoucnosti inspirovat vlastními životními příběhy. Že stojí za to se po tisíci prvé zvednout a jít, věřit svým snům a využívat talenty, jimiž jsme byli Bohem obdarováni, k vytváření společnosti, v níž se bude dobře žít všem.

 

A proč to děláme?

Věříme, že laskavé srdce a otevřená náruč mohou změnit svět. Alespoň těchto dětí, které by jinak zůstaly bez povšimnutí, prožívaly své dospívání s pocitem frustrace, odmítnutí, opuštěnosti, neporozumění a nedosažitelnosti změny. A možná by sešly z cesty stejně jako někdo z jejich okolí.

Pozitivní změny v životě dítěte jsou často také velkým povzbuzením pro rodiče ve vězení, i toho, který na vše zůstal sám na svobodě. Dosah podané pomocné ruky je tak zpravidla mnohem širší.

Ambasadorka projektu

Ambasadorkou projektu je Barbara Kanyzová, zpěvačka, skladatelka a textařka.

Pro děti bychom měli dělat vždy maximum, ať jsme či nejsme rodiči. Každý člověk, který je na počátku svého života, potřebuje především lásku, bezpečí, pochopení, podporu a zázemí. Bez těchto životně důležitých aspektů se dítě dobře nerozvíjí a často velmi trpí. Odloučení od jednoho z rodičů, či dokonce obou, je pro dítě velmi traumatické.
Věřím, že pomoci může kdokoliv z nás. Chci tím říci, že toto téma se týká nás všech, každého z nás, proto nenechávejme „naše“ děti, naše pokračovatele, aby jakkoliv strádaly. Věřím, že je v našich silách alespoň zmírnit jejich trápení a pomoci jim z těžké minulosti či současnosti do jejich mnohem optimističtější budoucnosti.

Velice děkujeme Barbaře za její podporu!

jak to funguje?

V Dream Academy se s dětmi scházíme jednou měsíčně a navštěvujeme profesionály různých oborů (i veřejně známé osobnosti), kteří s námi sdílí svůj životní příběh. V něm je neminuly překážky a prohry, často nepodpora od rodiny a mnohé další komplikace. Dětem dodávají odvahu k získání sebevědomí, uvědomění si vlastní hodnoty a sebepřijetí. Rozšiřují obzory dětí pro správně volenou budoucnost. Každé dítě má také k dispozici mentora, s nímž může probírat všechna svoje trápení (ale i radosti), kdykoliv to je potřeba.

Každé dítě potřebuje snít.

Pomáháme dětem vězněných snít!

Aktuality