obětem

Building Bridges

Projekt restorativní (obnovující) justice, která je další možnou cestou nápravy a náhrady trestného činu.

Pomozte nám obnovovat životy obětí i odsouzených!

rodinám a dětem odsouzených

Andělský strom

Vánoční dárky pro děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení.

Pomozte nám o Vánocích vykouzlit úsměv na tváři i dětem odsouzených rodičů!

Andělský kemp

Letní tábor pro děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení.

Pomozte nám darovat dětem týden plný zážitků a spolu s nám naději, že nejsou zapomenuty!

Den s dítětem

Alespoň jeden den být zase spolu.

Pomozte nám umožnit rodinám prožít alespoň jeden společný a radostný den!

Poradenství a péče o rodiny odsouzených

Proč pomáháme rodinám a dětem odsouzených?

Protože děti nemohou za činy svých rodičů, přesto musí nést jejich důsledky. Výkonem trestu jednoho z rodičů se rodiny často ocitají na kraji chudoby. Do dětských srdcí vnese uvěznění rodiče smutek a pocit nejistoty, obavu, že už je rodič nemá rád, navíc mají o rodiče ve vězení strach. Když se dětí zeptáte, co by si přály, vždy řeknou, aby máma nebo táta byli zpátky doma. V tom lepším případě zůstanou děti s druhým rodičem, často se ale stěhují za příbuznými, výjimkou není ani přesun do dětského domova. Děti vězňů patří mezi nejchudší.

Proto chceme, aby děti odsouzených mohly prožít radost z vánočního dárku od odsouzeného rodiče (Andělský strom), krásné prázdniny (Andělský kemp), a aby mohly rodiny odsouzených prožít alespoň jeden celý den spolu a smysluplně (Den s dítětem).

odsouzeným

Příprava na propuštění

příprava na život za zdmi věznice

Příprava na propuštění a mentoring svobodě je projekt, který vznikl na základě potřeb klientů v roce 2011 a dnes jej přejímají další organizace jako modelový.

S pachateli pracujeme skupinově uvnitř 7 věznic každý měsíc, rovněž mapujeme jejich individuální potřeby.

Měsíčně se MVS setkává se zhruba 150 vězni.

Do věznic vozíme vždy hudebníky, aby se klienti mohli uvolnit, pracovní poradce, finanční poradce pro oddlužení, sociální kurátory a další.

Každý pachatel má svého osobního mentora, který jej po výstupu čeká u brány věznice, nebo u autobusu či vlaku. Mentor propuštěného ubytuje a jedná s ním jako s přítelem.

Vztah „profesionálního přítele“ s odsouzeným začíná již za zdí věznice, a dodává pachateli ztracenou důstojnost a lidskost.

Vztah je nejdůležitějším faktorem tzv. dezistence, tedy teorie, jak se z pachatelů stávají slušní lidé.

Vězňova cesta

osmitýdenní kurz na bázi křesťanství a restorativní justice se zamyšlením nad trestným činem a přijetím zodpovědnosti

osmitýdenní intenzivní kurz pro vždy 12 odsouzených mužů či žen na bázi Markova evangelia a 16 krátkých videí

vězni se zamýšlí nad svým trestným činem, nad přijetím zodpovědnosti, nad smyslem života a nad odvrácením od kriminálního chování

projekt je zábavný a forma učení pestrá a interaktivní

vězni mají o projekt velký zájem

kurz je zakončen certifikátem a oslavou

Pomozte nám tento projekt realizovat i s dalšími odsouzenými!

Building Bridges

Řízené restorativní dialogy s oběťmi. Projekt restorativní (obnovující) justice, která je další možnou cestou nápravy a náhrady trestného činu.

Pomozte nám obnovovat životy obětí i odsouzených!

Den s dítětem

Alespoň jeden den být zase spolu.

Pomozte nám umožnit rodinám prožít alespoň jeden společný a radostný den!

Služba dopisování

kontakt s okolním světem a pomoc při výstupu z vězení

Služba dopisování funguje od roku 2010 a je zároveň i službou zasílání nárokových balíčků.

Zejména zasíláme oblečení na výstup pro odsouzené, kteří se vracejí z VTOS po mnoha letech a jejich původní oblečení už velikostí nebo ročním obdobím neodpovídá a nemají z věznice v čem odejít.

Stáří ve věznici

služba uvězněným seniorům

Ve spolupráci s Českou gerontologickou společností poskytujeme doprovázení a mentoring uvězněným seniorům.

Pomáhejte s námi seniorům ve věznicích!

Práce na specializovaném oddělení pro matky s dětmi ve Světlé nad Sázavou

Individuální návštěvy věznic

Koncerty ve věznicích

propuštěným

Mentoring propuštěných

a co teď?

Mentoring svobodě je projekt, který vznikl na základě potřeb klientů v roce 2011 a dnes jej přejímají další organizace jako modelový.

S pachateli pracujeme skupinově uvnitř 7 věznic každý měsíc, rovněž mapujeme jejich individuální potřeby.

Měsíčně se MVS setkává se zhruba 150 vězni.

Do věznic vozíme vždy hudebníky, aby se klienti mohli uvolnit, pracovní poradce, finanční poradce pro oddlužení, sociální kurátory a další.

Každý pachatel má svého osobního mentora, který jej po výstupu čeká u brány věznice, nebo u autobusu či vlaku a mentor propuštěného ubytuje a jedná s ním jako s přítelem.

Vztah „profesionálního přítele“ s odsouzeným začíná již za zdí věznice, a dodává pachateli ztracenou důstojnost a lidskost.

Vztah je nejdůležitějším faktorem tzv. dezistence, tedy teorie, jak se z pachatelů stávají slušní lidé.

Mentor pak pomáhá klientovi další měsíce na svobodě, projde s ním veškeré úřady, najde práci, ale i lékaře, zubaře, či jinou odbornou pomoc.

Kontakt někdy přetrvává i roky.

Klient dostane starší mobil a může mentora kdykoli volat, když je v kritické situaci, nebo když se cítí jen osamělý, nebo hrozí, že selže.

Pro tento projekt máme dvouletý grant MPSV, který ale nehradí cestovné, ani telefony, ani ubytování, potraviny, oblečení, hygienu, lékařské pomůcky, brýle, atd. Na to vše dostáváme peníze z darů církví a jednotlivců.

Klienta nejde jen morálně podpořit, je třeba ho ubytovat a nenechat na ulici hladového, nebo bez léků apod.

Jedná se o náš stěžejní projekt, který opravdu výborně funguje a vězni si jej váží a s velkou úctou se chovají ke svým mentorům- přátelům.

Pomozte nám poskytnout propuštěným podmínky pro to, aby se do vězení už nikdy nevrátili!

Klub Dvě ryby - Kavárna PP

Období po propuštění se nazývá dalším trestem, horším než výkon trestu samotný.

Klub 2 Ryby – Kavárna PP je „bezprahový klub“ v Praze, který se schází každý druhý týden, a ve kterém se setkávají pachatelé trestných činů a mentoři a hosté, společně večeří, modlí se a pracují na svém růstu, splácení dluhů a nalézání práce.

Mnoha lidem vytváří klub náhradní rodinné zázemí.

Na konci každého setkání rozdáváme potraviny z Potravinové banky jako zásobu na další dny v opravdu štědrém množství.

Je to ohromná pomoc a naši klienti se již většinou do věznic nevracejí.

Potravinová pomoc propuštěným

vzdělávat

Semináře

Školení pro dobrovolníky

Koncert Pět Tváří Zdi

probíhá každoročně v Senátu ČR. Je to koncert s rozhovory na téma vězeňství, kdy hovoří zajímaví lidé, kteří pracují v justici, hovoří oběti trestných činů, hovoří rodiny a děti, které mají rodiče ve vězení, hovoří propuštění lidé a tom, jak je restart a výstup obtížný a hovoří i samotní odsouzení, které věznice na koncert přivezou. Koncert dává ucelený obrázek o tom, co zločin pro všechny jeho účastníky znamená.

Literatura

Výzkumné aktivity

Rodičovství za mřížemi Cílem projektu je zlepšení prospívání (blaha) dětí, o jejichž utrpení a obtížích se jen málo ví a téměř vůbec nemluví. Jde o děti rodičů odsouzených k výkonu trestu. Cílem projektu je vytvořit metodiky a didaktické pomůcky, které 1) přispějí k udržení a rozvoji vztahu mezi rodiči ve vězení a jejich dětmi a 2) pomohou sociálním pracovníkům poskytovat těmto dětem vhodnou péči.

Projekt prozkoumá, jak odchod rodiče do vězení ovlivní život a prospívání dítěte. Poskytne přehled o potřebách dětí a nových rizicích v jejich životě, využitelný především pro pracovníky OSPOD a dobrovolníky pracující s dětmi a odsouzenými rodiči. Výstup nazvaný „I nadále rodičem“ ukáže postupy k udržení rodičovství za mřížemi. Výzkumný design ukotvený v capability přístupu přispěje k porozumění a rozvoji blaha těchto dětí.