o projektu

Program Vězňova cesta® pomáhá prolomit cyklus trestné činnosti. Je to počátek procesu restorativní justice, která odsouzeným nabízí příležitost změnit to, jak vnímají sami sebe, jiné i Boha. Přináší příležitost prožít uzdravení a odpuštění tím, že se lidé naučí přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Od vzniku programu v roce 2014 se jasně prokázala řada přínosů. Vidíme:

  • snížení míry násilí ve věznici mezi absolventy kurzu
  • vedení k zodpovědnosti za své činy, což vede k lepším rozhodnutím
  • uspokojení duchovních potřeb a hledání způsobů, jak vyřešit nespokojenost
  • nabídka alternativní ideologie, která klade důraz na život, ne na smrt
  • vytvoření cesty k resocializaci
  • možnost udělat první krok k úspěšné reintegraci do společnosti
  • možnost spojit odsouzené se sbory prostřednictvím mentorů

„Projekt Vězňova cesta je jedním ze stěžejních programů Prison Fellowship International (PFI), jedná se o program, který si klade za cíl přinést do života vězňů vnitřní proměnu za použití restorativních (tj. obnovujících) principů, tak jak jsou představeny v Bibli, konkrétně v Markově evangeliiu a jak jim vyučoval Ježíš Kristus.“

Toto a mnohem více se můžete dočíst v tiskové zprávě z pohledu tříletého výzkumu Baylorovy univerzity vydané Prison Fellowship International (PFI), jehož jsme součástí. Chcete se o výzkumu dozvědět více?

Zde si můžete přečíst krátký výtah z tiskové zprávy PFI vydané 21. září 2021.

Tady si můžete přečíst celou tiskovou zprávu PFI.

A zde si můžete prolistovat obsáhlejší přílohu k tiskové zprávě PFI.

NOVINKA: V loňském roce podepsalo ukrajinské Ministerstvo spravedlnosti smlouvu s PFI Ukraine o tom, že se ve všech 109 ukrajinských věznicích bude projekt Vězňova cesta využívat k práci s odsouzenými.

„I ta nejdelší cesta musí začít tam, kde stojíte.“

Tuhoe Isaac, Vězňova cesta®

slova koordinátora

„Já jsem uvěřila ve vězení. Všechno se tím změnilo. Jako když rozsvítíte světlo…“

Těmito slovy začala své vyprávění jedna odsouzená. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že jsem svědkem zázraku, který však není ve věznicích zcela ojedinělý. Jak mi potvrdili další vězni, člověk, který si sáhne na dno, je schopen připustit nové, nečekané možnosti.

V rámci kurzu Vězňova cesta se během osmi setkání může skupinka zhruba dvanácti odsouzených podrobně seznámit s Markovým Evangeliem a získat tak informace, které jim možná změní život.

Tento vysoce propracovaný kurz probíhá v mnoha zemích světa. U nás kurz probíhá ve více než polovině českých věznic. Vždy se jedná o spolupráci s kaplanem či kaplankou konkrétní věznice, protože v jejich kompetenci je rozhodnutí, zda naši nabídku kurzu využijí.

František – koordinátor projektu

proč Vězňova cesta®?

Odsouzení často uvíznou v mentalitě selhání a ve špatných rozhodnutích, která vedou k cyklu trestné činnosti. Tvrdost prostředí, nebezpečí a izolace, které zažívají, i ztráta totožnosti mnohé z nich vedou k tomu, že hledají způsob jak tuto nespokojenost vyřešit. Potřebují prožít změnu v srdci i mysli, než se změna začne projevovat v jejich chování a postojích.

Hledání a nalezení duchovního směru jim umožňuje vytrvat, pochopit svou situaci a získat naději, že to zvládnou.

jak to funguje?

Program Vězňova cesta® odsouzené seznamuje s Ježíšem, který byl také vězněm. Odsouzení se s ním tak mohou ztotožnit. Program je vytvořen tak, aby se mohl v každé věznici konat třikrát ročně.

Organizace Prison Fellowship International, které jsme součástí, zajistí materiály ke kurzu pro odsouzené, detailní příručku pro vedoucí a příručku k logistice programu pro lektory programu. Kurz je detailně propracovaný a efektivní na všech úrovních.

Ambasador projektu

Rudolf Brančovský_cropped

Ambasadorem projektu je Rudolf Brančovský, výtvarník a frontman hudební skupiny Poletíme? Proč se takto rozhodl?

Beze změn, které láska tvoří v lidském srdci, je život přežíváním v okovech, ať jste za mříží, nebo před mříží. Člověk, kterému takzvaně patří celý svět, nemusí být zdaleka tak svobodný jako někdo, kdo má doživotí. V tom je výjimečnost těch, kteří jsou pánu Bohu blízko. Pakliže má opravdu dojít k nápravě trestaného, musí změna proběhnout především v jeho srdci.

Moc si Rudovy dlouholeté podpory vážíme a těšíme se na další společné roky.

Aktuality