slova koordinátora

„Já jsem uvěřila ve vězení. Všechno se tím změnilo. Jako když rozsvítíte světlo…“

„Těmito slovy začala své vyprávění jedna odsouzená. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, že jsem svědkem zázraku, který však není ve věznicích zcela ojedinělý. Jak mi potvrdili další vězni, člověk, který si sáhne na dno, je schopen připustit nové, nečekané možnosti.

V rámci kurzu Vězňova cesta se během osmi setkání může skupinka zhruba dvanácti odsouzených podrobně seznámit s Markovým Evangeliem a získat tak informace, které jim možná změní život.

Tento vysoce propracovaný kurz probíhá v mnoha zemích světa. U nás zatím v osmi věznicích, přičemž se chystá v dalších čtyřech. Vždy se jedná o spolupráci s kaplanem či kaplankou konkrétní věznice, protože v jejich kompetenci je rozhodnutí, zda naši nabídku kurzu využijí.“

František – koordinátor projektu

I ta nejdelší cesta musí začít tam, kde stojíte.

Tuhoe Isaac, Vězňova cesta®

proč Vězňova cesta®?

Odsouzení často uvíznou v mentalitě selhání a ve špatných rozhodnutích, která vedou k cyklu trestné činnosti. Tvrdost prostředí, nebezpečí a izolace, které zažívají, i ztráta totožnosti mnohé z nich vedou k tomu, že hledjí způsob jak tuto nespokojenost vyřešit. Potřebují prožít změnu v srdci i mysli, než se změna začne projevovat v jejich chování a postojích.

Hledání a nalezení duchovního směru jim umožňuje vytrvat, pochopit svou situaci a získat naději, že to zvládnou.

jak to funguje?

Program Vězňova cesta® odsouzené seznamuje s Ježíšem, který byl také vězněm. Odsouzení se s ním tak mohou ztotožnit. Program je vytvořen tak, aby se mohl v každé věznici konat třikrát ročně.

Organizace Prison Fellowship International, které jsme součástí, zajistí materiály ke kurzu pro odsouzené, detailní příručku pro vedoucí a příručku k logistice programu pro koordinátory programu. Kurz je detailně propracovaný a efektivní na všech úrovních.

o projektu

Program Vězňova cesta® pomáhá prolomit cyklus trestné činnosti. Je to počátek procesu restorativní justice, která odsouzeným nabízí příležitost změnit to, jak vnímají sami sebe, jiné i Boha. Přináší příležitost prožít uzdravení a odpuštění tím, že se lidé naučí přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Od vzniku programu v roce 2014 se jasně prokázala řada přínosů. Vidíme:

  • snížení míry násilí ve věznici mezi absolventy kurzu
  • vedení k zodpovědnosti za své činy, což vede k lepším rozhodnutím
  • uspokojení duchovních potřeb a hledání způsobů, jak vyřešit nespokojenost
  • nabídka alternativní ideologie, která klade důraz na život, ne na smrt
  • vytvoření cesty k resocializaci
  • možnost udělat první krok k úspěšné reintegraci do společnosti
  • možnost spojit odsouzené se sbory prostřednictvím mentorů

Aktuality