kdo jsme

Kdo jsme

Jsme křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání. Pomáháme všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. Jsme součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích.

 

      

Historie

Prison Fellowship International (PFI) vzniklo na základě zkušenosti Charlese “Chucka” Colsona, bývalého poradce prezidenta Richarda Nixona. Colson byl kvůli aféře Watergate odsouzen k 7 měsícům vězení. V průběhu svého uvěznění na vlastní kůži prožil, že víra v Ježíše Krista má zásadní vliv na lidské životy. Přesvědčilo ho to o tom, že skutečným řešením zločinu je duchovní proměna. Po propuštění založil nejprve Prison Fellowship (1976), později Prison Fellowship International (1979), aby mohli odsouzení i za hranicemi USA dostat příležitost změnit svůj život skrze poznání Ježíše Krista. Dnes je PFI největší světovou křesťanskou dobrovolnickou organizací v oblasti vězeňství a pracuje ve 127 zemích světa. PFI má poradní status při OSN a spolupracuje s řadou významných organizací, například s organizací ACPA.

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice (MVS) vzniklo v roce 2010. Od června 2011 jsme součástí PFI. Od září 2019 jsme součástí nově vzniklé Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV). Od dubna 2020 jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

proč pomáháme?

Naší nadějí je vidět propuštěné, kteří se již do vězení nevracejí, bydlí, pracují a mají rodinu. Naší nadějí je pomoc rodinám, které mají někoho ve vězení. Naší nadějí je vidět sjednocení rodin. Naší nadějí je vidět uzdravení a odpuštění jak u odsouzených, tak u obětí trestných činů. Naší nadějí je vidět proměnu charakteru u všech, včetně nás samotných.

Z celé Bible vyplývá, že církev není elitní náboženský klub, v němž je účast umožněna jen duchovně zdravým. Logo PFI, nalomená třtina (Izajáš 42:3), je navrženo tak, aby připomínalo, že křesťanská služba je pro ty, kdo byli nalomeni – oběti, vězni, bývalí vězni a jejich rodiny – jejichž životy byly pokaženy a poškozeny, téměř zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu vedeme tuto službu, přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění“ (Izajáš 61:1). Naše služba je tedy výrazem křesťanského nápravného paradigmatu společného podílení se na změnách.

spolupracujeme

Naše práce by nebyla možná bez úzké spolupráce s dalšími organizacemi a státními orgány.

 

Vězeňská služba ČR (https:// www.vscr.cz/)

Vězeňská duchovenská péče (https://www.vdpcr.eu/)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/)

Ministerstvo spravedlnosti (https://justice.cz)

Ministerstvo vnitra (https://www.mvcr.cz/)

Magistrát městské části Praha 6 (https://www.praha6.cz/)

Masarykova Univerzita (https://www.muni.cz/)

všechny členské organizace AOOV (https://aoov.cz/)

 

Úzce také spolupracujeme s mnohými českými církvemi a společenstvími:

s katolickou církví

s několika řády (např. sestrami Boromejkami)

z protestantských církví je to především Církev bratrská

Teen Challenge (https://www.teenchallenge.cz/)

a Young Life (http://www.ylbrno.com/)