Koncert 5 Tváří Zdi

Koncert s rozhovory na téma vězeňství pořádáme každoročně ve spolupráci s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost v Senátu Parlamentu ČR a pod záštitou senátora Ing. Patrika Kunčara.

Jde o prestižní událost, jejímž cílem je zviditelnit oblast trestní justice a její potřeby.

Koncert je tradičně věnován obětem trestných činů a dětem odsouzených rodičů.

proč Koncert 5TZ?

Smyslem je přiblížit osudy lidí, kterých se zločin bezprostředně dotkl a podívat se na tento společenský a osobní problém z různých úhlů pohledu:

oběť

vězeň

propuštěný člověk

rodina vězně, zejména dítě

ale i pracovník justice

Na prvním místě je vždy ten, komu někdo ublížil, tedy oběť, a zaslouží si největší pozornost, péči, a náhradu veškeré újmy fyzické, psychické, finanční, společenské a další.

Existují i další oběti sekundární, tedy ti, kdo nic neprovedli, ani jim nikdo neublížil přímo, ale jsou v těžké situaci, protože byli a jsou blízko tomu, co se přihodilo. Jedná se především o děti, které mají tátu, nebo mámu ve vězení. Dítě je neviditelnou obětí zločinu. Až v dospělosti nahlédne, co vlastně prožilo a jak jej to ovlivnilo.

Rodina odsouzeného většinou zažívá sociální propad, je předlužená a rovněž stigmatizovaná.

Hlavní aktéři zločinuodsouzení a propuštění pachatelé – potřebují velmi mnoho péče. Někdy se to zdá zbytečné a společnost nemá nejmenší chuť investovat do vězeňství a pak do restartu propuštěných na svobodě. Tento pohled je zkreslený a jeho výsledek kontraproduktivní a tím je dnešní vězeňství ve smyslu osobní změny či nápravy jen málo účinné. Sedm z deseti odsouzených se totiž vrací do věznice zpět.

 

Náš koncert je každoročně jednou z možností, jak se dozvědět více od těch, kdo byli obětí zločinu, nebo byli naopak za zločin potrestáni, od rodin odsouzených, od zaměstnanců věznic a dává možnost nahlédnout, co by bylo dobré zlepšit a co to pro nás všechny vlastně znamená.

fotografie

Aktuality