o Dnu s dítětem

Projekt rodinám umožňuje strávit čas s odsouzeným rodičem jinak než jen při krátkých a neosobních návštěvách ve věznici. Tatínkové si mohou s dětmi hrát, vařit, zpívat, malovat a soutěžit. Maminky mají čas na povzbuzování v soutěžích, ale i čas pro sebe. Za účasti poradců se také dozví více o tom, jak situaci zvládat, jak hovořit o činu a vězení s dítětem, jak zabránit další stigmatizaci rodiny a traumatizaci dítěte a jak se připravit na návrat otce domů.

Projekt Den s dítětem organizujeme vždy ve spolupráci s věznicemi. Naším cílem je intenzivní budování vazby dítěte/dětí a odsouzeným rodičem s celodenním programem. Tento projekt rozšiřuje projekty Andělský strom a Andělský kemp.

Ambasador projektu

5f44af68-db99-4b9d-8095-8c286c49a670

Ambasadorem projektu je herec Filip Tomsa. Proč se rozhodl stát ambasadorem právě projektu Den s dítětem?

S Mezinárodním vězeňským společenstvím jsem už dříve spolupracoval a moc se mi líbí její aktivity. Když mi pak byla nabídnuta možnost stát se ambasadorem projektu Den s dítětem, neváhal jsem. Sám mám dvě děti a tak jsem si živě představil, jak těžké by bylo dlouhodobé odloučení pro mě i pro ně. A to je důvod, proč je mi projekt blízký.

Vnímám obrovské stigma, které si rodina odsouzeného nese a také předsudky a nevědomost nás dospělých, kteří situaci neznáme. I já si myslel, že trest padl jen na odsouzeného, ale ve skutečnosti je potrestaná celá rodina, nejvíce však děti. Je pro mě velké zadostiučinění, když pak vidím rozzářené dětské tváře při shledání se svým rodičem ve věznici během projektu Den s dítětem.

Děkujeme Filipovi za to, že mu nejsou osudy rodin a dětí odsouzených jedno!

Aktuality