o Dnu s dítětem

Projekt rodinám umožňuje strávit čas s odsouzeným rodičem jinak než jen při krátkých a neosobních návštěvách ve věznici. Tatínkové si mohou s dětmi hrát, vařit, zpívat, malovat a soutěžit. Maminky mají čas na povzbuzování v soutěžích, ale i čas pro sebe. Za účasti poradců se také dozví více o tom, jak situaci zvládat, jak hovořit o činu a vězení s dítětem, jak zabránit další stigmatizaci rodiny a traumatizaci dítěte a jak se připravit na návrat otce domů.

Projekt Den s dítětem organizujeme vždy ve spolupráci s věznicemi. Naším cílem je intenzivní budování vazby dítěte/dětí a odsouzeným rodičem s celodenním programem. Tento projekt rozšiřuje projekty Andělský strom a Andělský kemp.

Aktuality