O kempu

Na Andělský kemp jel s námi 8letý Šimon vloni poprvé. Byl to vůbec jeho první tábor. Jeho máma bojuje s drogami a skončila ve vězení. Hodně se mu po mámě stýská. Šimon byl u jejího zatčení a skončil v dětském domově. Teď už může naštěstí žít u svojí tety, která ho má v péči, ale doma se stará ještě o své tři děti a tak často bojuje s finančními problémy. Na kempu si Šimon chodil často pro objetí, nebo vedoucí držel za ruku a bylo znát, jak touží po kontaktu. Naučil se tu hrát dokonce na ukulele a rád pak předváděl, co už umí. Je to milý a pozorný kluk, který na kempu všem okolo pomáhal. Týden na našem kempu pro něj znamenal bezstarostný týden, kdy může být dítětem a užít si hry a kamarády. Na kempu jsou si všichni rovni, protože osudy dětí jsou podobné.

Příběhů jako je ten Šimonův, slyšíme spoustu. Na Andělském kempu ale slyšíme především smích a radost. Děti, které se ocitly nedobrovolně v pozici „dítě vězně“ tu mohou být sami sebou, nikdo je za nic nesoudí. Jsme rádi, že se nám daří vytvářet prostředí, kde se děti cítí v bezpečí a můžou zde zažít pocit bezstarostného dětství a nebojí se nám svěřovat se svými smutky a trápeními, což jim velmi pomáhá.

Kempu se kromě vyškolených dobrovolníků účastní také psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, etoped nebo lektor preventivních programů pro ZŠ.

Andělský kemp organizujeme již od roku 2017. Na kempy vybíráme děti především ze sociálně slabších rodin. Kemp mají tyto rodiny zdarma. Možné by to nebylo bez štědrých dárců.

Přispět na Andělský kemp 2024 můžete ZDE.

Ambasadoři projektu

Ambasadory Andělského kempu je kapela On Fire.

Dozvěděli jsme se, že se naše písnička s názvem Nejsi v tom sám, hraje na letním kempu, kam jezdí děti vězněných rodičů a moc nás to potěšilo. Když jsme později dostali nabídku hrát na akci Den s dítětem a přijet navštívit i děti na Andělském kempu, neváhali jsme.
Dělat lidem radost skrze naši hudbu je naším snem. A my si ho můžeme plnit nejen na akcích, kde koncertujeme, ale právě o to víc, když hrajeme dětem nebo rodičům, kteří zažívají v životě mnoho bolesti a také odloučení.
Mezinárodní vězeňské společenství narovnává to, co bylo pokřiveno a s radostí, přijetím a odpuštěním pomáhá lidem na drsných a pohnutých místech po celé republice. Je nám ctí být součástí takové služby.

Velice děkujeme Honzovi, Danovi, Markovi a Vojtovi z On Fire za jejich podporu!

Proč Andělský kemp?

Čas strávený s dětmi na kempu je strategií podpory rodiny, která se ocitá v tíživé situaci.

Je podporou pro děti vězňů, které:

  • jsou uzamčené se svojí bolestí uvnitř, a proto my musíme být těmi, kdo jednají jako první. Sloužíme dětem vězňů, protože Ježíš v Bibli říká: “A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mě.“
  • na táboře sdílí své problémy s kvalifikovanými odborníky (mnohdy je to poprvé, kdy jim někdo skutečně naslouchá),
  • zažívají přijetí a o každé dítě je pečováno individuálně ,
  • dostávají naději v tomto nově vytvořeném zázemí,
  • poznají, že podobné osudy mají i ostatní děti, vidí, že „v tom nejsou samy“
  • na kempu mohou relaxovat a užít si dostatek zábavy, radosti i sounáležitosti – to vše tyto děti velmi potřebují.

Programy jsou sestavovány tak, aby posilovaly zejména kompetence komunikační (vhodným způsobem vyjadřovat své emoce, přání, trápení), kompetence k řešení problémů a posilovaly Self-efficacy (sebedůvěra ve vlastní schopnosti, přesvědčení o vlastní způsobilosti dosáhnout nějakého cíle, zvládnout situaci či úkol).

Hlavní metody práce jsou:

  • hry, dramatizace, prožitkové hry,
  • hudba, výtvarné vyjádření, práce a hra ve skupinkách,
  • osobní rozhovory, případně rozhovory poradenské.

Děti, které s námi jedou na kemp, jsou z těch nejchudších rodin. Z rodin, které nám dávají prohlášení o svých příjmech. Díky ochotným dárcům byl kemp v roce 2022 pro rodiny zcela hrazený. A díky štědrým sponzorům se děti radovaly z dárků, kterými byly odměňovány v rámci soutěží a workshopů. Těšíme se, že pro děti budeme moci uspořádat Andělský kemp i v roce 2023.

Velmi si vážíme toho, že i v dnešní době, existují lidé, kteří nelámou hůl nad lidmi se špatnou minulostí a jejich rodinami. Andělský kemp bez předsudků je opravdu andělský. Děti mohly prožít štěstí a radost s ostatními a zároveň otevřeně hovořit bez obav o všem, co trápí jejich malá srdíčka. Děkuji.

(Linda, maminka)

„Dostal“ mě příběh Soni, které se děti ve škole posmívají, že má rodiče ve vězení a když se zúčastní Andělského kempu, je velice šťastná, protože je „mezi svými“ a nikdo se jí neposmívá a určitě má i pěkné vzpomínky na prázdniny. I letos ráda přispěji na Andělský kemp. Budu mít radost, že nějaký školák bude mít alespoň trochu pěkné prázdniny i vzpomínky.

(Milena, dárkyně)

Fotogalerie

Aktuality