o kempu

Klárka a Honzík mají tátu ve vězení. Sami nic neprovedli, přesto také nesou trest. Jsou to neviditelné oběti zločinu. Jejich maminka má dvě práce, splácí dluhy za manžela a už jí nezbývají peníze na to, aby mohla dětem o prázdninách dopřát letní tábor, a tak tráví prázdniny doma v panelovém bytě, na sídlišti.

Nechceme zavírat oči před těžkými osudy těchto dětí. Po vzoru Ježíše Krista chceme těmto dětem věnovat náš čas, péči a hlavně lásku. Na Andělském kempu, kde děti vězněných rodičů mohou být „zase dětmi“, se nám to úspěšně daří. Děti na kemp vzpomínají ještě několik měsíců a sdílejí s námi své dojmy na sociálních sítích. Je to skvělý odrazový můstek pro další komunikaci s nimi, abychom jim mohli i nadále efektivně pomáhat.

Na Andělském kempu totiž mohou sportovat, bavit se, hrát hry anebo sdílet své starosti v bezpečném prostředí, kde je nikdo neodsuzuje a nesměje se jim proto, že je rodič v kriminále.

Kempu se kromě vyškolených dobrovolníků účastní také psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, etoped a lektor preventivních programů pro ZŠ.

Andělský kemp není samostatný projekt, ale promyšleně navazuje na Andělský strom. Jezdí na něj především děti obdarované v rámci Andělského stromu. V létě roku 2022 proběhly Andělské kempy dva. Šlo již o šestý ročník projektu.

Ambasador projektu

Rudolf Brančovský

Ambasadorem projektu je Rudolf Brančovský, výtvarník a frontman hudební skupiny Poletíme? Proč se takto rozhodl?

Problematika duchovní vězeňské služby je mi hodně blízká.

Coby muzikant jsem několikrát hrál ve vězení a to buď na koncertech nebo přímo na vězeňských bohoslužbách.

Podporuji projekt Andělské kempy, to znamená děti, které se narodily nebo vyrůstají ve složitých podmínkách. Dětská traumata jim pak ovlivňují celý život. Sám jsem neměl lehké dětství a pamatuji si, že pobyt na táborech pro mě znamenal jakési vytržení do bezpečného světa přírody, písniček, romantiky a sportu. Na táborech jsem také potkal inspirativní vedoucí a mnozí z nich ovlivnili celý můj život. Ten, na kterého vzpomínám nejraději, byl právě vězeňský duchovní.

Moc si Rudovy dlouholeté podpory nejen Andělských kempů vážíme a těšíme se na další společné roky pomoci dětem, které to v životě nemají lehké!

proč Andělský kemp?

Čas strávený s dětmi na kempu je strategií podpory rodiny, která se ocitá v tíživé situaci.

Je podporou zejména pro děti vězňů, které:

  • jsou uzamčené se svojí bolestí uvnitř, a proto my musíme být těmi, kdo jednají jako první. Sloužíme dětem vězňů, protože Ježíš v Bibli říká:“A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mě.“
  • na táboře sdílí své problémy s kvalifikovanými odborníky (mnohdy je to poprvé, kdy jim někdo skutečně naslouchá),
  • zažívají přijetí a je pečováno o každé dítě jednotlivě,
  • dostávají naději v tomto nově vytvořeném zázemí,
  • na kempu mohou relaxovat a užít si dostatek zábavy, radosti i sounáležitosti – to vše tyto děti velmi potřebují.

Programy jsou sestavovány tak, aby posilovaly zejména kompetence komunikační (vhodným způsobem vyjadřovat své emoce, přání, trápení), kompetence k řešení problémů a posilovaly Self-efficacy (sebedůvěra ve vlastní schopnosti, přesvědčení o vlastní způsobilosti dosáhnout nějakého cíle, zvládnout situaci či úkol).

Hlavní metody práce jsou:

  • hry, dramatizace, prožitkové hry,
  • hudba, výtvarné vyjádření, práce a hra ve skupinkách,
  • osobní rozhovory, případně rozhovory poradenské.

Děti, které s námi jedou na kemp, jsou z těch nejchudších rodin. Z rodin, které nám dávají prohlášení o svých příjmech. Díky ochotným dárcům byl kemp v roce 2020 pro rodiny zcela hrazený. A díky štědrým sponzorům se děti radovaly z dárků, kterými byly odměňovány v rámci soutěží a workshopů. Těšíme se, že pro děti budeme moci uspořádat Andělský kemp i v příštím roce 2021.

Velmi si vážíme toho, že i v dnešní době, existují lidé kteří nelámou hůl nad lidmi se špatnou minulostí a jejich rodinami. Andělský kemp bez předsudků je opravdu andělský. Děti mohly prožít štěstí a radost s ostatními a zároveň otevřeně hovořit bez obav o všem, co trápí jejich malá srdíčka. Děkuji.

(maminka)

Andělský kemp 2020

Andělský kemp 2018

Aktuality