o kempu

Na Andělský kemp jel s námi 8letý Šimon vloni poprvé. Byl to vůbec jeho první tábor. Jeho máma bojuje s drogami a skončila ve vězení. Hodně se mu po mámě stýská. Šimon byl u jejího zatčení a skončil v dětském domově. Teď už může naštěstí žít u svojí tety, která ho má v péči, ale doma se stará ještě o své tři děti a tak často bojuje s finančními problémy. Na kempu si Šimon chodil často pro objetí, nebo vedoucí držel za ruku a bylo znát, jak touží po kontaktu. Naučil se tu hrát dokonce na ukulele a rád pak předváděl, co už umí. Je to milý a pozorný kluk, který na kempu všem okolo pomáhal. Týden na našem kempu pro něj znamenal bezstarostný týden, kdy může být dítětem a užít si hry a kamarády. Na kempu jsou si všichni rovni, protože osudy dětí jsou podobné.

Příběhů jako je ten Šimonův, slyšíme spoustu. Na Andělském kempu ale slyšíme především smích a radost. Děti, které se ocitly nedobrovolně v pozici „dítě vězně“ tu mohou být sami sebou, nikdo je za nic nesoudí. Jsme rádi, že se nám daří vytvářet prostředí, kde se děti cítí v bezpečí a můžou zde zažít pocit bezstarostného dětství a nebojí se nám svěřovat se svými smutky a trápeními, což jim velmi pomáhá.

Kempu se kromě vyškolených dobrovolníků účastní také psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, etoped nebo lektor preventivních programů pro ZŠ.

Andělský kemp organizujeme již od roku 2017. Na kempy vybíráme děti především ze sociálně slabších rodin. Kemp mají tyto rodiny zdarma. Možné by to nebylo bez štědrých dárců.

Přispět na Andělský kemp 2023 můžete ZDE.

proč Andělský kemp?

Čas strávený s dětmi na kempu je strategií podpory rodiny, která se ocitá v tíživé situaci.

Je podporou pro děti vězňů, které:

  • jsou uzamčené se svojí bolestí uvnitř, a proto my musíme být těmi, kdo jednají jako první. Sloužíme dětem vězňů, protože Ježíš v Bibli říká: “A kdo přijme jediné takové dítě v mém jménu, přijímá mě.“
  • na táboře sdílí své problémy s kvalifikovanými odborníky (mnohdy je to poprvé, kdy jim někdo skutečně naslouchá),
  • zažívají přijetí a o každé dítě je pečováno individuálně ,
  • dostávají naději v tomto nově vytvořeném zázemí,
  • poznají, že podobné osudy mají i ostatní děti, vidí, že „v tom nejsou samy“
  • na kempu mohou relaxovat a užít si dostatek zábavy, radosti i sounáležitosti – to vše tyto děti velmi potřebují.

Programy jsou sestavovány tak, aby posilovaly zejména kompetence komunikační (vhodným způsobem vyjadřovat své emoce, přání, trápení), kompetence k řešení problémů a posilovaly Self-efficacy (sebedůvěra ve vlastní schopnosti, přesvědčení o vlastní způsobilosti dosáhnout nějakého cíle, zvládnout situaci či úkol).

Hlavní metody práce jsou:

  • hry, dramatizace, prožitkové hry,
  • hudba, výtvarné vyjádření, práce a hra ve skupinkách,
  • osobní rozhovory, případně rozhovory poradenské.

Děti, které s námi jedou na kemp, jsou z těch nejchudších rodin. Z rodin, které nám dávají prohlášení o svých příjmech. Díky ochotným dárcům byl kemp v roce 2022 pro rodiny zcela hrazený. A díky štědrým sponzorům se děti radovaly z dárků, kterými byly odměňovány v rámci soutěží a workshopů. Těšíme se, že pro děti budeme moci uspořádat Andělský kemp i v roce 2023.

Velmi si vážíme toho, že i v dnešní době, existují lidé, kteří nelámou hůl nad lidmi se špatnou minulostí a jejich rodinami. Andělský kemp bez předsudků je opravdu andělský. Děti mohly prožít štěstí a radost s ostatními a zároveň otevřeně hovořit bez obav o všem, co trápí jejich malá srdíčka. Děkuji.

(Linda, maminka)

„Dostal“ mě příběh Soni, které se děti ve škole posmívají, že má rodiče ve vězení a když se zúčastní Andělského kempu, je velice šťastná, protože je „mezi svými“ a nikdo se jí neposmívá a určitě má i pěkné vzpomínky na prázdniny. I letos ráda přispěji na Andělský kemp. Budu mít radost, že nějaký školák bude mít alespoň trochu pěkné prázdniny i vzpomínky.

(Milena, dárkyně)

Ambasador projektu

Rudolf Brančovský

Ambasadorem projektu je Rudolf Brančovský, výtvarník a frontman hudební skupiny Poletíme? Proč se takto rozhodl?

Problematika duchovní vězeňské služby je mi hodně blízká.

Coby muzikant jsem několikrát hrál ve vězení a to buď na koncertech nebo přímo na vězeňských bohoslužbách.

Podporuji projekt Andělské kempy, to znamená děti, které se narodily nebo vyrůstají ve složitých podmínkách. Dětská traumata jim pak ovlivňují celý život. Sám jsem neměl lehké dětství a pamatuji si, že pobyt na táborech pro mě znamenal jakési vytržení do bezpečného světa přírody, písniček, romantiky a sportu. Na táborech jsem také potkal inspirativní vedoucí a mnozí z nich ovlivnili celý můj život. Ten, na kterého vzpomínám nejraději, byl právě vězeňský duchovní.

Moc si Rudovy dlouholeté podpory nejen Andělských kempů vážíme a těšíme se na další společné roky pomoci dětem, které to v životě nemají lehké!

Fotogalerie

Aktuality