o kempu

Klárka a Honzík mají tátu ve vězení. Sami nic neprovedli, přesto také nesou trest. Jsou to neviditelné oběti zločinu. Jejich maminka má dvě práce, splácí dluhy za manžela a už jí nezbývají peníze na to, aby mohla dětem o prázdninách dopřát letní tábor, a tak tráví prázdniny doma v panelovém bytě na sídlišti.

Andělský kemp je místem, kde děti vězněných rodičů mohou být „zase dětmi“. Sportovat, bavit se, hrát hry anebo sdílet své starosti v bezpečném prostředí, kde je nikdo neodsuzuje a nesměje se jim proto, že je rodič v kriminále.

Kempu se kromě vyškolených dobrovolníků účastní také psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, etoped a lektor preventivních programů pro ZŠ.

Andělský kemp navazuje na projekt Andělský strom. V srpnu 2020 proběhl již 4. ročník projektu Andělský kemp.

Velmi si vážíme toho, že i v dnešní době, existují lidé kteří nelámou hůl nad lidmi se špatnou minulostí a jejich rodinami. Andělský kemp bez předsudků je opravdu andělský. Děti mohly prožít štěstí a radost s ostatními a zároveň otevřeně hovořit bez obav o všem, co trápí jejich malá srdíčka. Děkuji.

maminka

proč Andělský kemp?

Čas strávený s dětmi na kempu je strategií podpory rodiny, která se ocitá v tíživé situaci.

Je podporou zejména pro děti vězňů, které:

  • na táboře sdílí své problémy s kvalifikovanými odborníky (mnohdy je to poprvé, kdo jim někdo skutečně naslouchá)
  • zažívají přijetí a je pečováno o každé dítě jednotlivě,
  • dostávají naději v tomto nově vytvořeném zázemí,
  • na kempu mohou relaxovat a užít si dostatek zábavy, radosti i sounáležitosti – to vše tyto děti velmi potřebují.

Programy jsou sestavovány tak, aby posilovaly zejména kompetence komunikační (vhodným způsobem vyjadřovat své emoce, přání, trápení), kompetence k řešení problémů a posilovaly Self-efficacy (sebedůvěra ve vlastní schopnosti, přesvědčení o vlastní způsobilosti dosáhnout nějakého cíle, zvládnout situaci či úkol).

Hlavní metody práce jsou:

  • hry, dramatizace, prožitkové hry,
  • hudba, výtvarné vyjádření, práce a hra ve skupinkách,
  • osobní rozhovory, případně rozhovory poradenské.

Děti, které s námi jedou na kemp, jsou z těch nejchudších rodin. Z rodin, které nám dávají prohlášení o svých příjmech. Díky ochotným dárcům byl kemp v roce 2020 pro rodiny zcela hrazený. A díky štědrým sponzorům se děti radovaly z dárků, kterými byly odměňovány v rámci soutěží a workshopů. Těšíme se, že pro děti budeme moci uspořádat Andělský kemp i v příštím roce 2021.

Andělský kemp 2020

Andělský kemp 2018