Příprava na propuštění

Příprava na propuštění a mentoring na svobodě je projekt, který vznikl na základě potřeb klientů v roce 2011 a dnes jej přejímají další organizace jako modelový.

S pachateli pracujeme skupinově uvnitř 8 věznic každý měsíc, rovněž mapujeme jejich individuální potřeby.

Měsíčně se MVS setkává se zhruba 150 vězni.

Do věznic vozíme vždy hudebníky, aby se klienti mohli uvolnit, pracovní poradce, finanční poradce pro oddlužení, sociální kurátory a další.

Každý pachatel má svého osobního mentora, který jej po výstupu čeká u brány věznice, nebo u autobusu či vlaku. Mentor propuštěného ubytuje a jedná s ním jako s přítelem.

Vztah „profesionálního přítele“ s odsouzeným začíná již za zdí věznice, a dodává pachateli ztracenou důstojnost a lidskost.

Vztah je nejdůležitějším faktorem tzv. dezistence, tedy teorie, jak se z pachatelů stávají slušní lidé.

proč pomáháme?

O výstupu z výkonu trestu se říká, že je to období v lecčems náročnější než uvěznění samotné. Pokud propuštěný nemá pevné rodinné zázemí, je pro něj jen velice těžké obstát a nevrátit se zpátky za mříže. Propuštěný má nedostatek prostředků, potřebuje si rychle najít bydlení a práci, kontakty s rodinou jsou často zpřetrhané, je pro něj těžké se rozientovat v současné době, často se opět setkává s lidmi, se kterými spáchal trestný čin, a kteří ho vezmou zpátky „mezi sebe“. Sedm z deseti propuštěných se tak vrací zpátky do vězení.

Leckdy ale stačí jen málo, rada, pár stovek, psychická podpora, nasměrování tím správným směrem, kontakty s novými lidmi, a propuštěný se již do vězení nevrátí.