Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. 
Balbínova 550/10
120 00 Praha 2, Vinohrady
Česká republika
IČ: 22848061
DIČ: CZ22848061
ID schránky: 4fcuxs9

RADA MVS

Gabriela Kabátová
Výkonná ředitelka
členka Rady
gabriela.kabatova@mvs.cz
Tel.: +420 602 308 210

Mgr. Květoslava Jakubalová
Předsedkyně Rady
KJakubalova@vez.ryn.justice.cz
Tel.: +420 602 786 974

Ing. Ivan Chrástek
Místopředseda Rady
ivan.chrastek@mvs.cz
Tel.: +420 577 008 740

KONTAKTNÍ OSOBY

Jana Frydrýšková
Asistentka MVS, z.s.
jana.frydryskova@mvs.cz
Tel.: +420 608 533 264

Jitka Vrbová
Koordinátorka PR aktivit
jitka.vrbova@mvs.cz
Tel.: +420 721 724 005

PRACOVNÍCI

Mgr. Žaneta Dvořáčková
Zástupkyně ředitelky, projekty pro rodiny a děti
zaneta.dvorackova@mvs.cz
Tel.: +420 730 575 418

P. Mgr. František Marek Míček, O.Praem.
Zástupce ředitelky, hlavní koordinátor projektu Vězňova cesta
frantisek.micek@mvs.cz
Tel.: +420 777 742 178

Lenka Hellerová
Hlavní mentorka a koordinátorka postepenitenciární péče, koordinátorka dopisování s odsouzenými
lenka.hellerova@mvs.cz
Tel.: +420 608 534 694

Bc. Kristýna Vozdecká
Vedoucí Andělských kempů a péče o rodiny
kristyna.vozdecka@mvs.cz
Tel.: +420 739 623 055

Mgr. Lydie Bittonová
Fundraiser a koordinátorka projektu Dream Academy
lydie.bittonova@mvs.cz

Mgr. Kateřina Skřebská
Fundraiser a péče o dárce
katerina.skrebska@mvs.cz

Mgr. Blažena Kotrsová
Koordinátorka dobrovolníků
blazena.kotrsova@mvs.cz
Tel.: +420 775 342 426

Bc. Anna Tužinčin
Hlavní koordinátorka projektu Andělský strom
anna.tuzincin@mvs.cz

Tel.: + 420 604 502 531

Max McClure
Vedoucí Klubu 2 Ryby
max.mcclure@mvs.cz

Vladimír Brukner
Vedoucí Klubu 2 Ryby
vladimir.brukner@mvs.cz

Jana Thálová
Mentorka postpenitenciární péče
jana.thalova@mvs.cz

Tel.: +420 608 754 386

Ing. Monika Hromasová
On-line marketing
monika.hromasova@mvs.cz

Bc. Marie Lásková
Výzkum Rodičovství za mřížemi, vedoucí Andělského klubu v Brně, potravinová pomoc v Brně a péče o rodiny
marie.laskova@mvs.cz

Eliška Lásková
Výzkum Rodičovství za mřížemi a administrativní podpora
eliska.laskova@mvs.cz

Yinan Zhong
Manažerka konferencí
yinan.zhong@mvs.cz

Tel.: +420 737 697 188

další spolupracovníci

Anděla a Slavomír Jiráskovi
Vedoucí Andělského klubu v České Lípě

Mgr. Pavla Hrušková
Dobrovolnice vězeňského týmu

Mgr. Petr Dvořáček
Facilitátor projektu Vězňova cesta

Martin Diviš
Vedoucí vězeňského týmu

Věra Fidrichová
Zástupkyně koordinátorky Klubu pro propuštěné 2 Ryby – Kavárna PP

Mgr. Kateřina Horejšová
Mentor, pracovní poradkyně

Bc. Martin Kabát
Facilitátor projektu Building Bridges, fotograf

Ing. Hana Kovaříková
Dobrovolnice vězeňského týmu

Dr. Beth Losiewicz
English Speaking Volunteers’ Coordinator

Petr Lutka
Hudebník, dobrovolník vězeňských týmů

JUDr. Petra Šachová Ph.D.
Odborná poradkyně, Restorativní justice

Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.
Koordinátorka problematiky vězňů seniorů

Mgr. Veronika Nekudová
Andělský klub v Brně

… a desítky dalších