Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. 
Balbínova 550/10
120 00 Praha 2, Vinohrady
Česká republika
IČ: 22848061
DIČ: CZ22848061
ID schránky: 4fcuxs9

RADA MVS

Gabriela Kabátová
Výkonná ředitelka
členka Rady
gabriela.kabatova@mvs.cz
Tel.: +420 602 308 210

Mgr. Květoslava Jakubalová
Předsedkyně Rady
KJakubalova@vez.ryn.justice.cz
Tel.: +420 604 266 155

Ing. Ivan Chrástek
Místopředseda Rady
ivan.chrastek@mvs.cz
Tel.: +420 577 008 740

KONTAKTNÍ OSOBY

Jana Frydrýšková
Asistentka MVS, z.s.
jana.frydryskova@mvs.cz
Tel.: +420 608 533 264

Jitka Vrbová
Koordinátorka PR aktivit
jitka.vrbova@mvs.cz
Tel.: +420 721 724 005

Chuck
Maskot MVS
chuck@mvs.cz

PRACOVNÍCI

Mgr. Žaneta Dvořáčková
Zástupkyně ředitelky, projekty pro rodiny a děti
zaneta.dvorackova@mvs.cz
Tel.: +420 730 575 418

P. Mgr. František Marek Míček, O.Praem.
Zástupce ředitelky, hlavní koordinátor projektu Vězňova cesta
frantisek.micek@mvs.cz
Tel.: +420 777 742 178

Bc. Kristýna Vozdecká
Koordinátorka dobrovolníků a vedoucí Andělských kempů
kristyna.vozdecka@mvs.cz
Tel.: +420 739 623 055

Bc. Anna Tužinčin
Hlavní koordinátorka projektu Andělský strom
anna.tuzincin@mvs.cz

Tel.: + 420 604 502 531

Mgr. Blažena Kotrsová
Procesní manažerka
blazena.kotrsova@mvs.cz
Tel.: +420 775 342 426

Alena Žibřidová
Vedoucí Klubu 2 Ryby
alena.zibridova@mvs.cz

Vladimír Brukner
Vedoucí penitenciární péče
vladimir.brukner@mvs.cz

Tel.: 602 111 609

Mgr. Max McClure
Vedoucí Klubu 2 Ryby a Dream Academy
max.mcclure@mvs.cz

Bc. Klára Staňková
Vedoucí Dream Academy
klara.stankova@mvs.cz

Jana Thálová
Mentorka postpenitenciární péče
jana.thalova@mvs.cz

Tel.: +420 608 754 386

Barbora Sýkorová
Mentorka postpenitenciární péče
barbora.sykorova@mvs.cz

Tel.: +420 608 874 592

Martina Kubátová
Mentorka postpenitenciární péče
martina.kubatova@mvs.cz
Tel.: +420 608 534 694

Mgr. Alena Scheinostová
Vedoucí vězeňského týmu
alena.scheinostova@mvs.cz

Bc. Marie Lásková
Vedoucí Andělského klubu v Brně, potravinová pomoc v Brně a péče o rodiny
marie.laskova@mvs.cz

Jan Rydlo
Finanční manažer
jan.rydlo@mvs.cz

Mgr. David Svačina
Vedoucí vězeňského týmu
david.svacina@mvs.cz

Ing. Monika Hromasová
On-line marketing & fundraisung
monika.hromasova@mvs.cz

Slavomír Jirásek
Vedoucí českého Andělského kempu a českolipského Andělského klubu
slavomir.jirasek@mvs.cz

Anděla Jirásková
Vedoucí českého Andělského kempu a českolipského Andělského klubu
andela.jiraskova@mvs.cz

Mgr. Jarmila Dalhaus
Mentorka pečujících osob
jarmila.dalhaus@mvs.cz

Bc. Martin Kabát
Facilitátor projektu restorativní justice
martin.kabat@mvs.cz

Mgr. Lucie Lhotská
Fundraiserka
lucie.lhotska@mvs.cz

Bc. Ondřej Medek
Fundraiser
ondrej.medek@mvs.cz

Mgr. Lydie Medková
Péče o dárce
lydie.medkova@mvs.cz

Yinan Zhong
Manažerka konferencí
yinan.zhong@mvs.cz

Lucie Hanzlíková
Administrativní podpora
lucie.hanzlikova@mvs.cz

Eliška Lásková
Administrativní podpora
eliska.laskova@mvs.cz

Emily Edesová
Administrativní podpora
emily.edesova@mvs.cz

Mgr. Patrícia Reváková
Psycholožka
patricia.revakova@mvs.cz

Jan Valeš
Vedoucí projektu Adulám a mentor

další spolupracovníci

Dr. Beth Losiewicz (English Speaking Volunteers’ Coordinator)

JUDr. Petra Šachová Ph.D. (odborná poradkyně, Restorativní justice)

Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D. (koordinátorka problematiky vězňů seniorů)

Sestry boromejky

Dobrovolníci Klubu 2 Ryby:

 • Věra Fidrichová
 • Štěpánka Krišicová a další

Dobrovolníci vězeňských týmů:

 • Mgr. Pavla Hrušková
 • Ing. Hana Kovaříková
 • Bc. Monika Válková a další

Facilitátoři restorativního projektu:

 • Mgr. Kateřina Horejšová a další

IT poradci:

 • Mgr. Jan Macek
 • Matěj Pokorný

Lektoři Vězňovy cesty:

 • Mgr. Petr Dvořáček
 • Jan Horák
 • Mgr. Stanislav Juhaňák
 • Vojtěch Prkna

Mentoři:

 • Pavel Kadaši

Mentorky Dream Academy

Vedoucí Andělských klubů

Vedoucí Andělských kempů

… a desítky dalších