Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. 
Balbínova 550/10
120 00 Praha 2, Vinohrady
Česká republika
IČ: 22848061
DIČ: CZ22848061
ID schránky: 4fcuxs9

RADA MVS

Gabriela Kabátová
Výkonná ředitelka
členka Rady
gabriela.kabatova@mvs.cz
Tel.: +420 602 308 210

Mgr. Květoslava Jakubalová
Předsedkyně Rady
KJakubalova@vez.ryn.justice.cz
Tel.: +420 604 266 155

Ing. Ivan Chrástek
Místopředseda Rady
ivan.chrastek@mvs.cz
Tel.: +420 577 008 740

KONTAKTNÍ OSOBY

Jana Frydrýšková
Asistentka MVS, z.s.
jana.frydryskova@mvs.cz
Tel.: +420 608 533 264

Jitka Vrbová
Koordinátorka PR aktivit
jitka.vrbova@mvs.cz
Tel.: +420 721 724 005

Chuck
Maskot MVS
chuck@mvs.cz

PRACOVNÍCI

Mgr. Žaneta Dvořáčková
Zástupkyně ředitelky, projekty pro rodiny a děti
zaneta.dvorackova@mvs.cz
Tel.: +420 730 575 418

P. Mgr. František Marek Míček, O.Praem.
Zástupce ředitelky, hlavní koordinátor projektu Vězňova cesta
frantisek.micek@mvs.cz
Tel.: +420 777 742 178

Bc. Kristýna Vozdecká
Vedoucí Andělských kempů a péče o rodiny
kristyna.vozdecka@mvs.cz
Tel.: +420 739 623 055

Bc. Anna Tužinčin
Hlavní koordinátorka projektu Andělský strom
anna.tuzincin@mvs.cz

Tel.: + 420 604 502 531

Mgr. Blažena Kotrsová
Koordinátorka dobrovolníků
blazena.kotrsova@mvs.cz
Tel.: +420 775 342 426

Alena Žibřidová
Vedoucí Klubu 2 Ryby
alena.zibridova@mvs.cz

Vladimír Brukner
Vedoucí Klubu 2 Ryby, mentor postpenitenciární péče
vladimir.brukner@mvs.cz

Mgr. Max McClure
Vedoucí Klubu 2 Ryby a Dream Academy
max.mcclure@mvs.cz

Bc. Klára Staňková
Vedoucí Dream Academy
klara.stankova@mvs.cz

Jana Thálová
Mentorka postpenitenciární péče
jana.thalova@mvs.cz

Tel.: +420 608 754 386

Barbora Sýkorová
Mentorka postpenitenciární péče
barbora.sykorova@mvs.cz

Tel.: +420 608 874 592

Martina Kubátová
Mentorka postpenitenciární péče
martina.kubatova@mvs.cz
Tel.: +420 608 534 694

Mgr. Alena Scheinostová
Vedoucí vězeňského týmu
alena.scheinostova@mvs.cz

Bc. Marie Lásková
Vedoucí Andělského klubu v Brně, potravinová pomoc v Brně a péče o rodiny
marie.laskova@mvs.cz

Jan Rydlo
Finanční manažer
jan.rydlo@mvs.cz

Mgr. David Svačina
Vedoucí vězeňské týmu
david.svacina@mvs.cz

Ing. Monika Hromasová
On-line marketing
monika.hromasova@mvs.cz

Slavomír Jirásek
Vedoucí českého Andělského kempu a českolipského Andělského klubu
slavomir.jirasek@mvs.cz

Anděla Jirásková
Vedoucí českého Andělského kempu a českolipského Andělského klubu
andela.jiraskova@mvs.cz

Mgr. Jarmila Dalhaus
Mentorka pečujících osob
jarmila.dalhaus@mvs.cz

Bc. Martin Kabát
Facilitátor projektu restorativní justice
martin.kabat@mvs.cz

Mgr. Patrícia Reváková
Psycholožka
patricia.revakova@mvs.cz

Jan Valeš
Vedoucí projektu Adulám a mentor

Mgr. Kateřina Skřebská
Fundraiserka
katerina.skrebska@mvs.cz

Mgr. Lucie Lhotská
Fundraiserka
lucie.lhotska@mvs.cz

Mgr. Lydie Medková
Péče o dárce
lydie.medkova@mvs.cz

Eliška Lásková
Administrativní podpora
eliska.laskova@mvs.cz

Emily Edesová
Administrativní podpora
emily.edesova@mvs.cz

Lucie Hanzlíková
Administrativní podpora
lucie.hanzlikova@mvs.cz

Yinan Zhong
Manažerka konferencí
yinan.zhong@mvs.cz

Tel.: +420 737 697 188

další spolupracovníci

Dr. Beth Losiewicz (English Speaking Volunteers’ Coordinator)

JUDr. Petra Šachová Ph.D. (odborná poradkyně, Restorativní justice)

Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D. (koordinátorka problematiky vězňů seniorů)

Sestry boromejky

Dobrovolníci Klubu 2 Ryby:

 • Věra Fidrichová
 • Štěpánka Krišicová a další

Dobrovolníci vězeňských týmů:

 • Mgr. Pavla Hrušková
 • Ing. Hana Kovaříková
 • Bc. Monika Válková a další

Facilitátoři restorativního projektu:

 • Mgr. Kateřina Horejšová a další

IT poradci:

 • Mgr. Jan Macek
 • Matěj Pokorný

Lektoři Vězňovy cesty:

 • Mgr. Petr Dvořáček
 • Jan Horák
 • Mgr. Stanislav Juhaňák
 • Vojtěch Prkna

Mentoři:

 • Pavel Kadaši

Mentorky Dream Academy

Vedoucí Andělských klubů

Vedoucí Andělských kempů

… a desítky dalších