Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. 
Balbínova 550/10
120 00 Praha 2, Vinohrady
Česká republika
IČ: 22848061
DIČ: CZ22848061
ID schránky: 4fcuxs9

RADA MVS

Gabriela Kabátová
Výkonná ředitelka
členka Rady
gabriela.kabatova@mvs.cz
Tel.: +420 602 308 210

Mgr. Květoslava Jakubalová
Předsedkyně Rady
KJakubalova@vez.ryn.justice.cz
Tel.: +420 602 786 974

Ing. Ivan Chrástek
Místopředseda Rady
ivan.chrastek@mvs.cz
Tel.: +420 577 008 740

KONTAKTNÍ OSOBY

Jana Frydrýšková
Asistentka MVS, z.s.
jana.frydryskova@mvs.cz
Tel.: +420 608 533 264

Mgr. Blažena Kotrsová
PR a koordinátorka projektu Andělský strom
blazena.kotrsova@mvs.cz
Tel.: +420 775 342 426

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Žaneta Dvořáčková
Zástupkyně ředitelky, projekty pro rodiny a děti
zaneta.dvorackova@mvs.cz
Tel.: +420 730 575 418

P. Mgr. František Marek Míček, O.Praem.
Zástupce ředitelky, hlavní koordinátor projektu Vězňova cesta
frantisek.micek@mvs.cz
Tel.: +420 777 742 178

Lenka Hellerová
Hlavní koordinátorka projektu Příprava na propuštění a následné péče, a koordinátorka dopisování s odsouzenými
lenka.hellerova@mvs.cz
Tel.: +420 608 534 694

Bc. Kristýna Vozdecká
Vedoucí Andělských kempů a péče o rodiny
kristyna.vozdecka@mvs.cz
Tel.: +420 739 623 055

Mgr. Denisa Fialová
Psycholožka projektu Building Bridges
denisa.fialova@mvs.cz
Tel.: +420 775 118 471

Bc. Ilona Müllerová
Hlavní koordinátorka postpenitenciární péče
ilona.mullerova@mvs.cz

Tel.: +420 608 874 592

další pracovníci

Martin Diviš
Vedoucí vězeňského týmu

Mgr. Petr Dvořáček
Facilitátor projektu Vězňova cesta

Věra Fidrichová
Zástupkyně koordinátorky Klubu pro propuštěné 2 Ryby – Kavárna PP

Mgr. Kateřina Horejšová
Mentor, pracovní poradkyně

Mgr. Pavla Hrušková
Dobrovolnice vězeňského týmu

Anděla a Slavomír Jiráskovi
Vedoucí Andělského klubu v České Lípě

Vojtěch Prkna
Dobrovolník v projektech s odsouzenými a propuštěnými

Max McClure
Dobrovolník v projektech s odsouzenými a propuštěnými

Bc. Martin Kabát
Facilitátor projektu Building Bridges, fotograf

Ing. Hana Kovaříková
Dobrovolnice vězeňského týmu

Dr. Beth Losiewicz
English Speaking Volunteers’ Coordinator

Petr Lutka
Hudebník, dobrovolník vězeňských týmů

Mgr. Anna Pípalová
Koordinátorka Klubu pro propuštěné 2 Ryby – Kavárna PP

JUDr. Petra Šachová Ph.D.
Odborná poradkyně, Restorativní justice

Jana Thálová
Vedoucí vězeňského týmu, Vedoucí Klubu pro propuštěné 2 Ryby-Kavárna PP

Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.
Koordinátorka problematiky vězňů seniorů

… a desítky dalších