Klub 2 Ryby

Období po propuštění se nazývá dalším trestem, horším než výkon trestu samotný.

Klub 2 Ryby – Kavárna PP je „bezprahový klub“ v Praze, který se schází každý druhý týden, a ve kterém se setkávají pachatelé trestných činů a mentoři a hosté, společně večeří, modlí se a pracují na svém růstu, splácení dluhů a nalézání práce.

Mnoha lidem vytváří klub náhradní rodinné zázemí.

Na konci každého setkání rozdáváme potraviny z Potravinové banky jako zásobu na další dny v opravdu štědrém množství.

Je to ohromná pomoc a naši klienti se již většinou do věznic nevracejí.

Aktuality