Mentoring propuštěných

Mentoring na svobodě je projekt, který vznikl na základě potřeb klientů v roce 2011 a dnes jej přejímají další organizace jako modelový.

S pachateli pracujeme skupinově uvnitř 8 věznic každý měsíc, rovněž mapujeme jejich individuální potřeby. Měsíčně se MVS setkává se zhruba 150 vězni. Do věznic vozíme vždy hudebníky, aby se klienti mohli uvolnit, pracovní poradce, finanční poradce pro oddlužení, sociální kurátory a další.

Každý pachatel má svého osobního mentora, který jej po výstupu čeká u brány věznice, nebo u autobusu či vlaku a mentor propuštěného ubytuje a jedná s ním jako s přítelem. Vztah „profesionálního přítele“ s odsouzeným začíná již za zdí věznice, a dodává pachateli ztracenou důstojnost a lidskost. Vztah je nejdůležitějším faktorem tzv. dezistence, tedy teorie, jak se z pachatelů stávají slušní lidé. Mentor pak pomáhá klientovi další měsíce na svobodě, projde s ním veškeré úřady, najde práci, ale i lékaře, zubaře, či jinou odbornou pomoc. Kontakt někdy přetrvává i roky.

Klient dostane starší mobil a může mentora kdykoli volat, když je v kritické situaci, nebo když se cítí jen osamělý, nebo hrozí, že selže. Pro tento projekt máme dvouletý grant MPSV, který ale nehradí cestovné, ani telefony, ani ubytování, potraviny, oblečení, hygienu, lékařské pomůcky, brýle, atd. Na to vše dostáváme peníze z darů církví a jednotlivců. Klienta nejde jen morálně podpořit, je třeba ho ubytovat a nenechat na ulici hladového, nebo bez léků apod.

Pražští klienti se navíc se svými mentory mohou potkávat v našem bezprahovém Klubu 2 Ryby, v rámci kterého klientům předáváme i potravinovou pomoc.

Jedná se o náš stěžejní projekt, který opravdu výborně funguje a vězni si jej váží a s velkou úctou se chovají ke svým mentorům – přátelům.

Pomozte nám poskytnout propuštěným podmínky pro to, aby se do vězení už nikdy nevrátili!

Ambasador projektu

Ambasadorem projektu je Ondřej Škoch, kytarista, hudební skladatel, zpěvák a producent. Proč se rozhodl stát ambasadorem právě projektu pro propuštěné klienty?

Díky práci pro jednu neziskovou organizaci jsem měl možnost seznámit se blíže s tématikou vězeňství. Do věznice jsem se několikrát dostal i jako muzikant, když jsem hrál třeba v pankrácké nebo příbramské věznici. Osobně jsem mluvil s několika vězni, kteří začínali žít po propuštění znova. Vím, že příprava vězňů na propuštění je zcela zásadní pro jejich úspěšný návrat do života. A tak vnímám jako velmi důležitá témata jejich integraci do společnosti a získání zaměstnání. A právě tady je klíčová spolupráce vedení věznic s neziskovými organizacemi, jakou je MVS. Jsem rád, že mohu podporovat projekt MVS, který se zaměřuje na individuální péči o propuštěné. Věřím, že právě projekt jako je tento zabrání opětovnému návratu lidí do věznic a jejich život získá nový a lepší smysl.

Jsme vděční za Ondřeje a jeho podporu lidí, kteří se po opuštění věznice již za mříže vrátit nechtějí!