Mentoring propuštěných

Mentoring na svobodě je projekt, který vznikl na základě potřeb klientů v roce 2011 a dnes jej přejímají další organizace jako modelový.

S pachateli pracujeme skupinově uvnitř 8 věznic každý měsíc, rovněž mapujeme jejich individuální potřeby.

Měsíčně se MVS setkává se zhruba 150 vězni.

Do věznic vozíme vždy hudebníky, aby se klienti mohli uvolnit, pracovní poradce, finanční poradce pro oddlužení, sociální kurátory a další.

Každý pachatel má svého osobního mentora, který jej po výstupu čeká u brány věznice, nebo u autobusu či vlaku a mentor propuštěného ubytuje a jedná s ním jako s přítelem.

Vztah „profesionálního přítele“ s odsouzeným začíná již za zdí věznice, a dodává pachateli ztracenou důstojnost a lidskost.

Vztah je nejdůležitějším faktorem tzv. dezistence, tedy teorie, jak se z pachatelů stávají slušní lidé.

Mentor pak pomáhá klientovi další měsíce na svobodě, projde s ním veškeré úřady, najde práci, ale i lékaře, zubaře, či jinou odbornou pomoc.

Kontakt někdy přetrvává i roky.

Klient dostane starší mobil a může mentora kdykoli volat, když je v kritické situaci, nebo když se cítí jen osamělý, nebo hrozí, že selže.

Pro tento projekt máme dvouletý grant MPSV, který ale nehradí cestovné, ani telefony, ani ubytování, potraviny, oblečení, hygienu, lékařské pomůcky, brýle, atd. Na to vše dostáváme peníze z darů církví a jednotlivců.

Klienta nejde jen morálně podpořit, je třeba ho ubytovat a nenechat na ulici hladového, nebo bez léků apod.

Jedná se o náš stěžejní projekt, který opravdu výborně funguje a vězni si jej váží a s velkou úctou se chovají ke svým mentorům- přátelům.

Pomozte nám poskytnout propuštěným podmínky pro to, aby se do vězení už nikdy nevrátili!