Evropský projekt Building Bridges

Restorativní dialog mezi pachateli a oběťmi nesouvisejících trestných činů. Projektu se účastní  7 evropských zemí (Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko, Itálie, Německo a Česká republika) a dvě výzkumná centra ( University Hull ve Velké Británii a Makam Research v Rakousku) v letech 2014 -2016.   JUST/2013/JPEN/AG/4508 Supported by the Criminal Justice Programme of the European Union…