Andělský strom – kroky dárce

Děkujeme Vám, že jste stal dobrovolným dárcem v programu Andělský strom, posílání vánočních dárků dětem rodičů ve výkonu trestu. Moc si Vašeho rozhodnutí vážíme. Dovolte nám několik rad, jak dál postupovat.