PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM 2012- PŘIHLÁŠKA PRO FARNOST NEBO SBOR:

FARNOST/ SBOR…………………………………………………………………………………………………… ADRESA FARNOSTI / SBORU………………………………………………………………………………………. CELÉ JMÉNO A TITUL KONTAKTNÍ OSOBY……………………………………… .. ………………. TELEFON KONTAKTNÍ OSOBY…………………………………………………………………………. E- MAIL ADRESA KONTAKTNÍ OSOBY……………………………………………………………….. POČET DÁRKŮ, KTERÉ CHCE FARNOST/ SBOR ZAKOUPIT A ODESLAT NEBO VÝŠE FINANČNÍHO DARU…………………………………………………………………………………………………… SEZNÁMIL/ SEZNÁMILA/ JSEM SE S PRAVIDLY PRO ZASÍLÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM ODSOUZENÝCH RODIČŮ. JMÉNO, PODPIS A DATUM………………………………………………………………………….