PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM 2012- PŘIHLÁŠKA PRO FARNOST NEBO SBOR:

FARNOST/ SBOR…………………………………………………………………………………………………… ADRESA FARNOSTI / SBORU………………………………………………………………………………………. CELÉ JMÉNO A TITUL KONTAKTNÍ OSOBY……………………………………… .. ………………. TELEFON KONTAKTNÍ OSOBY…………………………………………………………………………. E- MAIL ADRESA KONTAKTNÍ OSOBY……………………………………………………………….. POČET DÁRKŮ, KTERÉ CHCE FARNOST/ SBOR ZAKOUPIT A ODESLAT NEBO VÝŠE FINANČNÍHO DARU…………………………………………………………………………………………………… SEZNÁMIL/ SEZNÁMILA/ JSEM SE S PRAVIDLY PRO ZASÍLÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM ODSOUZENÝCH RODIČŮ. JMÉNO, PODPIS A DATUM………………………………………………………………………….  

PROGRAM ANDĚLSKÝ STROM – PŘIHLÁŠKA PRO JEDNOTLIVCE:

CELÉ JMÉNO A TITUL…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….. ADRESA CÍRKVE………………………………………………………………………………………………………………… ADRESA DÁRCE…………………………………………………………………………………………generic cialis no prescription……………………………. POČET DÁRKŮ, KTERÉ CHCETE KOUPIT A ODESLAT, NEBO VÝŠE VAŠEHO FINANČNÍHO DARU ……………… KONTAKT TELEFONNÍ……………………………………………………………… KONTAKTNÍ E- MAILOVÁ ADRESA……………………………………………. SEZNÁMIL / SEZNÁMILA/ JSEM SE S PRAVIDLY PRO ZASÍLÁNÍ DÁRKŮ DĚTEM ODSOUZENÝCH RODIČŮ. JMÉNO, PODPIS A DATUM……………………………………………………………………………………………………….

TÝDEN MOTLITEB ZA VĚZEŇSTVÍ 2012

Týden modliteb za vězeňství 2012 Tento týden modliteb probíhá ve všech 120 členských zemích PFI. U nás se uskutečnil prvně na konci roku 2011. I letošní Týden modlitby vyhlašujeme za závěr roku 2012 a z order cialis ačne první adventní neděli.