Rodičovství za mřížemi

Na srpnovém Andělském kempu proběhly první výzkumné rozhovory, které budou sloužit v projektu „Rodičovství za mřížemi„. Na tomto tříletém výzkumu, který finančně podporuje Technologická agentura ČR, se podílí Mezinárodní vězeňské společenství (organizátor Andělského kempu) spolu s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Cílem výzkumu je zlepšení prospívání dětí rodičů odsouzených k výkonu trestu, o jejichž utrpení…

Pozvánka na prezentaci MVS programů

Srdečně zveme na prezentaci programů MVS, které pomáhají vezňům, jejich rodinám, zejména dětem odsouzených, a obětem trestných činů. Prezentace se uskuteční 22.10.2020 od 19 hodin v Pardubicích, u Salesiánů Dona Boska (křížení ulice Demokratické mládeže a Zborovského náměstí). Těšíme se na vás!

Yellow Ribbon Run 2020 – uteč předsudkům

Běh se žlutou stužkou poukazuje na problém obtížné zaměstnatelnosti osob po výkonu trestu. Poběžte taky a dejte druhou šanci lidem s trestní minulostí! Proč běh se žlutou stužkou? „Každý z nás chce žít v bezpečné společnosti.“ „Každý si zaslouží druhou šanci.“ „Vyjít z vězení a začít žít sám je těžké.“ „Podporovat a motivovat funguje víc…

Víra, církev a vězení

„Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“, právě tak se jmenuje závěrečná zpráva dvouletého výzkumu PhDr. Andrey Beláňové, Ph.D. ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Doktorka Beláňová se ve svém výzkumu zabývala rolí vězeňských kaplanů, dobrovolníků, některých neziskových organizací včetně MVS, a církví. Zjistila, že je religiozita v českých věznicích…

Richard Rohr: Gratulace ke Dni otců

Citát z knihy amerického spisovatele Richarda Rohra o mužství a o tom, jak rozdílné jsou vztahy odsouzených s jejich rodiči: „Když jsem vedl kněžské exercicie v Peru, vyprávěla mi jedna sestra, která pracovala v hlavní věznici v Limě, příběh, který jsem nikdy nezapomněl. Říkala, že když se blížil Svátek matek, vězni se vytrvale dožadovali pohlednic…

Výlet Klubu 2 Ryby

V sobotu 11. července vyrazili naši dobrovolníci spolu s klienty z Klubu 2 Ryby na výlet. Přečtěte si reportáž z akce: „Jeli jsme ze Zbraslavi do Vraného. I přes nepřízeň počasí se nás nakonec sešlo 9 statečných. Nejprve nám na hlavním nádraží zrušili spoj a tak jsme se museli vypravit městskou hromadnou. O Zbraslavi a…

Poděkování společnosti MEWA

V úterý 7. července 2020 nám byl v sídle společnosti MEWA slavnostně předán šek na 8 000Kč jejím jednatelem Ing. Antonínem Krejčím, MSc., MBA. Prostředky jsou určeny na letošní ročník projektu Andělský kemp. Jedním ze základních pilířů společnosti MEWA je společenská odpovědnost, což mimo jiné zahrnuje sociální angažovanost v obecně prospěšných projektech. Mezinárodní vězeňské společenství,…