Ekumenická duchovní obnova v Milevském klášteře pro MVS

Od pátku do soboty 17. – 18. dubna se věřící několika denominací modlili za vězně, propuštěné, oběti, a za dobrovolnictví v této službě v Milevském klášteře, www.milevskoklaster.cz,  kde se konala ekumenická duchovní obnova pro Mezinárodní vězeňské společenství.  Zúčastnily se věřící z Církve československé husitské, Církve adventistů sedmého dne, z Římskokatolické církve, Evangelické církve metodistické,  Církve bratské a z americké Covenant…