Česko má Příručku pro restorativní praxi

Mezinárodní vězeňské společenství bylo 2 roky součástí Restorativní platformy, která měla za cíl zmapovat současnou situaci uplatňování restorativní justice v ČR a navrhnout možnosti pro další rozvoj. Vyvrcholením činnosti této aktivity se stala 22. března konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi. V rámci konference proběhla panelová diskuse o budoucnosti restorativní justice. Hlavními tématy byly Standardizace…

Velikonoční zamyšlení

Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi nade mnou nebe ve mně hřích dva věrní lodivodi Namísto stěžně vztyčen kříž tak pořád doufám že mě něžně nad vodou podržíš Martin Jirous (napsáno ve věznici ve Valdicích za totality) Kéž všichni zažíváme radost ze vztahu s ukřižovaným a vzkříšeným Kristem. Je to právě tento…