Modlíme se za všechny, které zasáhla tragédie na FF UK

Mezinárodní vězeňské společenství vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám, jejichž blízcí zemřeli násilnou smrtí na Palachově náměstí. Modlíme se za zesnulé, za jejich rodiče, sourozence, příbuzné, přátele, sousedy. Modlíme se za všechny, kdo byli v blízkosti tragédie a jsou zasaženi traumatem síly zla, které se nečekaně objevilo a nesmyslně zmařilo životy. Modlíme se za zasahující profesionály a…