Bývalý vězeňský dozorce L. Zachoval hostem klubu 2 Ryby

Zveme vás na setkání klubu pro propuštěné s hostem Lubošem Zachovalem, bývalým vězeňským dozorcem, 21.4.2014 od 17 hodin  Armády Spásy Lidická ulice č 18, Praha 5, zastávka stanice Zborovská Klub je určen propuštěným, jejich rodinám a přátelům, ale i všem, kdo se propuštěné lidi pečují. Srdečně vás do klubu zveme!

Zveme vás na setkání nejen pro propuštěné a jejich rodiny, ale i pro jednotlivce, kteří těmto lidem pomáhají a pro všechny, kteří se touto problematikou zabývají nebo je zajímá

A D U L Á M (Kolem Davida se v jeskyni Adulám shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. – 1.Sam 22,1n) Milí přátelé, zveme Vás na další setkání těch, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu, vyšli na životní cestu spojeni s Ním a pokračují, všelijak klopýtají, prožívají utlačování i hořkost, možná…