PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK…

Milí přátelé vězeňského společenství, děkuji za Vaši velikou přízeň, podporu, spolupráci, cennou konkrétní usa pharmacy pomoc potřebným lidem i nám v MVS, povzbuzení, modlitby i dary v tomto roce. Díky tomu se nám společně podařilo pomoci velmi mnoha lidem.