Klub 2 Ryby v pondělí 18. 5. 2015

Srdečně zveme všechny přátele MVS k druhému  klubovému setkání v měsíci květnu. Budeme mluvit o pracovních příležitostech pro propuštěné a budeme plánovat společnou cestu na celonárodní setkání propuštěných s názvem Adulám, které se uskuteční v sobotu 30. května v Jablonci nad Nisou. Klub zahájíme v 17 hodin na adrese: Lidická 18, Praha 5, suterenní kavárna…

Zpráva o projektu EU Building Bridges (dříve Zacheův strom) v České republice

Všechny země PFI, které se účastní projektu BB byly vyzvány ke zveřejnění informací o probíhajícím projektu, který je už za svou polovinou. Proto tak činí i ČR na stránkách projektu Building Bridges: www.restorative-justice.eu   Počátky projektu sahají do doby před třemi lety. V roce 2012 přiletěla do České republiky paní Lynette Parker, odbornice PFI pro restorativní justici, úzce…

Přednášky pro MVS- data, témata a přednášející v roce 2014- 2015

Milí přátelé, od února do konce května se  scházíme k pravidelným školením pro dobrovolníky, i další zájemce, každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci. Adresa: Církve bratrské v Praze 1, Soukenická ulice 15. Od 17,30 hodin a přednáška začíná vždy v 18 hodin.  Data pro první pololetí 2015. Přednášky ukončíme na konci května.  9. 2.    Mgr. Martin Škoda.…

Ekumenická duchovní obnova v Milevském klášteře pro MVS

Od pátku do soboty 17. – 18. dubna se věřící několika denominací modlili za vězně, propuštěné, oběti, a za dobrovolnictví v této službě v Milevském klášteře, www.milevskoklaster.cz,  kde se konala ekumenická duchovní obnova pro Mezinárodní vězeňské společenství.  Zúčastnily se věřící z Církve československé husitské, Církve adventistů sedmého dne, z Římskokatolické církve, Evangelické církve metodistické,  Církve bratské a z americké Covenant…

Projekt restorativní justice Building Bridges, novinky

Evropský projekt Building Bridges, setkávání nesouvisejících obětí a pachatelů k pětitýdennímu restorativnímu dialogu uvnitř věznice,  bude odstartován v České republice ve Věznici Vinařice, kterou pro projekt vybralo  GŘVS. Termín zahájení prvního pilotního projektu závisí na dohodě s věznicí. V rámci harmonogramu měl být projekt zahájen již v březnu 2015. Projekt se uskutečňuje zároveň v Německu, Itálii,…