Zveme vás na setkání nejen pro propuštěné a jejich rodiny, ale i pro jednotlivce, kteří těmto lidem pomáhají a pro všechny, kteří se touto problematikou zabývají nebo je zajímá

A D U L Á M (Kolem Davida se v jeskyni Adulám shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. – 1.Sam 22,1n) Milí přátelé, zveme Vás na další setkání těch, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu, vyšli na životní cestu spojeni s Ním a pokračují, všelijak klopýtají, prožívají utlačování i hořkost, možná…

Svědectví Davida Vavříka

SVĚDECTVÍ o mém znovuzrození ††† Můj život započal v listopadu roku 75 minulého století v Karlových Varech. Narodil jsem se do zcela ateistické rodiny, do rodiny v jejichž základech ležela komunistická ideologie, kterou tam přinesl můj děda. A tak se vše, co se točilo kolem Boha a víry obecně, bralo jako něco pohoršujícího, neřkuli hanlivého.…