účast na konferenci „Ukládání trestů a jejich výkon“

Je nám velkou ctí, že Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka MVS, byla pozvána na konferenci pořádanou Unií obhájců a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, která se konala ve čtvrtek 4.6.2020. GK mluvila o Praktickém uplatnění principů křesťanství a restorativní justice během výkonu trestu.👍 Celou konferenci je možné zhlédnout ze záznamu na youtube (příspěvek GK začíná ve 3.…