Soudce o trestním řízení a projektech MVS

Postavení pachatele trestného činu v trestním řízení dnes poměrně jasně definují příslušné právní předpisy. Postupně se zlepšuje i pozice obětí trestné činnosti, neboť dochází k rozšiřování katalogu nástrojů jejich ochrany či uplatnění jejich práv. Sekundární negativní dopady trestného činu typicky např. na rodinu odsouzeného člověka však pořád ještě zůstávají trochu stranou pozornosti zákonodárce. Přitom může mít udržení…

MVS a hrnek kávy jako duchovní dar

Jmenuji se Beth Losiewicz, jsem z USA, ze státu Colorado, pracovala jsem jako výzkumná pracovnice, nyní jsem již v důchodu. Byla jsem požádána Gabrielou Kabátovou, abych se stručně podělila o své důvody, proč dlouhodobě finančně a modlitbami podporuji službu MVS v České republice. Moje odpověď má několik vrstev – nejkratší a nejjednodušší odpověď je ta,…

PFCR and the Spiritual Gift of a Cup of Coffee

Hi.  I’m Dr. Beth Losiewicz, a retired researcher from Colorado in the USA.  Gabriela Kabatova has asked me to speak briefly about why I continue to support Prison Fellowship Czech Republic with prayers and financial support.  There are many levels to my answer – the shortest and easiest one being because I serve Jesus, the…

Vítězný závod

Setkání vedoucích Andělského kempu proběhlo 13.6. odpoledne v přátelské a energií nabité atmosféře. Jsme si vědomi toho, že děti, které s námi budou na kempu, prožívají nejrůznější traumata spojená s uvězněním jednoho z rodičů. Tyto děti jsou hluboce zraněné a naším úkolem je připravit jim báječný týden v atmosféře plné přijetí, lásky a důvěry. Sedm dní, ve kterých si naplno…

Nové webové stránky

Spustili jsme nový web! S novým webem přišla i nová doména. Ať už tedy do vyhledávače zadáte prisonfellowship.cz jak jste byli zvyklí, nebo mvs.cz, vždy přistanete na naší zbrusu nové webové stránce. S novou doménou přišly i nové emailové adresy, nově nám tedy pište na krestni.prijmeni@mvs.cz. A pokud nevíte, komu přesně byste měli napsat, využijte…

účast na konferenci „Ukládání trestů a jejich výkon“

Je nám velkou ctí, že Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka MVS, byla pozvána na konferenci pořádanou Unií obhájců a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, která se konala ve čtvrtek 4.6.2020. GK mluvila o Praktickém uplatnění principů křesťanství a restorativní justice během výkonu trestu.👍 Celou konferenci je možné zhlédnout ze záznamu na youtube (příspěvek GK začíná ve 3.…