Poděkování za Andělský strom 2019

Projekt Andělský strom 2019 máme úspěšně za sebou a to hlavně díky vám, všem našim ochotným dárcům, dobrovolníkům, pošťákům, nákupčím, baličům, telefonistům, modlitebníkům a mnohým dalším! Velké díky posílá nejen tým Andělského stromu, ale i Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, organizací, která za celým projektem stojí. Děkujeme!