o kempu

Klárka a Honzík mají tátu ve vězení. Sami nic neprovedli, stejně nesou trest. Jejich maminka má dvě práce, splácí dluhy za manžela a už jí nezbývají peníze na to, aby mohla dětem o prázdninách dopřát letní tábor, a tak tráví prázdniny doma v panelovém bytě na sídlišti.

Andělský kemp je místem, kde děti vězněných rodičů mohou být „zase dětmi“. Sportovat, bavit se, hrát hry a nebo sdílet své starosti v bezpečném prostředí, kde je nikdo neodsuzuje a nesměje se jim proto, že je rodič v kriminále.

Čas strávený s dětmi na kempu je strategií podpory rodiny, která se ocitá v tíživé situaci a je podporou zejména pro děti vězňů, které mohou na táboře sdílet své problémy s kvalifikovanými odborníky, zažívat přijetí a dostávat naději.

Kempu se kromě vyškolených dobrovolníků účastní také psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog, etoped a lektor preventivních programů pro ZŠ.

Andělský kemp navazuje na projekt Andělský strom. V roce 2020 nás čeká již 4. ročník projektu.

Velmi si vážíme toho, že i v dnešní době, existují lidé kteří nelámou hůl nad lidmi se špatnou minulostí a jejich rodinami. Andělský kemp bez předsudků je opravdu andělský. Děti mohly prožít štěstí a radost s ostatními a zároveň otevřeně hovořit bez obav o všem, co trápí jejich malá srdíčka. Děkuji.

maminka

proč Andělský kemp?

Čas strávený s dětmi na kempu je strategií podpory rodiny, která se ocitá v tíživé situaci a je podporou zejména pro děti vězňů, které mohou na táboře sdílet své problémy s kvalifikovanými odborníky, zažívat přijetí, a dostávat naději v tomto nově vytvořeném zázemí. Kromě uvolnění, relaxace, zábavy a prožitku radosti, prožitku sounáležitosti, který tyto děti velmi potřebují, kemp zároveň sleduje skryté potřeby dětí a připravuje pro ně individuální typy intervencí

Programy jsou sestavovány tak, aby posilovaly zejména kompetence komunikační (vhodným způsobem vyjadřovat své emoce, přání, trápení), kompetence k řešení problémů a posilovaly Self-efficacy (sebedůvěra ve vlastní schopnosti, přesvědčení o vlastní způsobilosti dosáhnout nějakého cíle, zvládnout situaci či úkol).

Hlavní metody práce jsou hry, dramatizace, prožitkové hry, hudba, výtvarné vyjádření, práce a hra ve skupinkách. Nedílnou součástí jsou osobní rozhovory, případně rozhovory poradenské.

Děti, které s námi jedou na kemp, jsou z těch nejchudších rodin. Z rodin, které nám dávají prohlášení o svých příjmech. Díky ochotným dárcům byl kemp v roce 2019 pro rodiny zcela hrazený. Doufáme, že se nám tohoto podaří dosáhnout i v letošním roce.