Modlitba za Ukrajinu

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Vyvyšujeme Tvé svaté jméno a vyznáváme, že jsi mocný, spravedlivý a milosrdný. Obracíme se k Tobě s naléhavou prosbou za ukrajinský lid, který je utlačován, bombardován a zabíjen. Svěřujeme ho Tvé uzdravující lásce. Chceme tuto svou prosbu podpořit úpěnlivou snahou nešířit ve svém okolí hněv ani strach. Nejsme bezmocní.…