Putující roušky

V posledních týdnech jsme od jednotlivých dárců i od některých věznic obdrželi roušky, které předáváme potřebným. Část z nich dostala Armáda spásy, část Ordinace Kampa, část senioři v pražských Alzheimer centrech a část naši propuštění klienti z Klubu 2 Ryby. Děkujeme, že s námi pomáháte! ❤️