18. setkání propuštěných a jejich přátel ADULÁM 2019

POZVÁNKA: 18. SETKÁNÍ PROPUŠTĚNÝCH A JEJICH PŘÁTEL ADULÁM 2019 BUDOVÁNÍ KŘESŤANSKÉHO CHARAKTERU, Církev bratrská, Smetanova 971/26, Sobota 25.5.2019 od 9.30 hod („Kolem Davida se v jeskyni Adulám shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti.“ – Bible – 1.Sam 22,1n) Křesťanský charakter: Jedině důvěra v Boha a poslušnost vůči Bohu buduje charakter, který…