Křesťan dnes – článek: Co změnilo Zachea a kdo ublížil Vám?

Nový článek o projektu Building Bridges  Nový způsob vyrovnání dopadů zlého činu na jeho aktéry se objevil zejména na konci 70 let. Jmenuje se Restorativní justice, nebo česky Usmiřující spravedlnost. Ta se stále více dostává do popředí řešení zločinu.  Jedná se většinou o přímou mediaci mezi pachatelem a obětí. Proč vůbec hledat jiné cesty spravedlnosti?…