Odborný seminář o vězeňství a postpenitenciární péči

O. s. Za branou Vás zve na další odborný seminář o vězeňství a postpenitenciární péči, tentokrát věnovaný rodinám odsouzených a jejich dětem. Přispívá k resocializaci odsouzených během výkonu trestu jejich pravidelný kontakt s rodinou a dětmi?  Jaký vliv má na děti to, že jsou jejich rodiče ve vězení? Někteří vězni si na tělo nechávají tetovat podobizny svých…