Milí přátelé MVS,

dovolte mi, poděkovat vám za podporu, kterou jste nám projevili v roce 2013. Byl to pro nás rok, ve kterém jsme se začali posunovat k větší profesionalizaci a kdy se počet dobrovolníků začal rozrůstat.

Naše projekty zůstaly v podstatě stejné jako v roce 2012.

Nejdůležitějším programem je stále „Příprava odsouzených na propuštění a následná péče na svobodě.“ Program přípravy probíhá uvnitř ženské Věznice Světlá nad Sázavou od jara 2011, a během roku 2012 se dopracoval do nynější podoby díky úzké spolupráci s vedením věznice při výběru uchazeček o program.

Program je většinou roční a při propuštění čekají na ženu její tzv. mentoři, odvezou ji do místa bydliště či náhradního bydliště a formou individuálního mentoringu zajistí pomoc zejména v prvních dnech, týdnech a měsících po propuštění.

Pro tento typ pomoci jsou dobrovolníci školeni a učí se ze zkušeností MVS/PFI i dalších organizací.

Přijetí propuštěných společností je pro jejich další vývoj nesmírně důležité. Samotné ubytování či práce nezajistí, že člověk s trestnou minulostí se vyvaruje dalších chyb. Je třeba přidat láskyplnou podporu, obětovat čas i finance k tomu, aby budoucnost byla lepší.

MVS proto mobilizuje především sbory a farnosti, aby přijímali lidi propuštěné z výkonu trestu, aby jim šli naproti a otevírali svá společenství pro konkrétní pomoc jim i jejich rodinám. Je k tomu zapotřebí trpělivost a vnímavosti i profesionálního výcviku. Ten, kdo nabízí pomoc, nemůže být ani naivní, ani samospravedlivý. Nelze propuštěné „lámat” na víru a nutit chodit za každou cenu do kostela v neděli, to není smyslem pomoci, smyslem je citlivě doprovázet a nepřestat předávat Boží lásku a pomoc v každé situaci.

 

SPO Matky s dětmi

Oddělení matek s dětmi je krásně vybavené a ženy mají výborně upravený denní režim. Mohou se naučit mnoha věcem. Zdá se, že nepotřebují žádnou pomoc zvenčí. Přesto na oddělení někteří z nás jezdí již od roku 2007 a s maminkami máme nadstandardně pěkné vztahy, často i po propuštění. Jsme také často v kontaktu s jejich rodinami. Maminky potřebují zažívat osobní setkávání a potřebují poznat svou hodnotu a hodnotu svých dětí. K hluboké vnitřní změně je zapotřebí přemýšlet o nápravě chyby, o počátku vlastního zranění, u kterého je nebezpečí přenosu na dítě a celou rodinu.

MVS pořádá pravidelně vánoční setkání a nabízí i další oslavy pro děti a jejich maminky, učí také maminky písničky a básničky, které pak ony mohou učit děti, přináší hračky a výtvarné potřeby, aby se děti mohly kreativně rozvíjet spolu s maminkami. Při návštěvě na oddělení nikdy nesmí chybět hudebník. Děti také rády vidí muže, kteří si s nimi hrají, protože se s nimi setkávají méně.

 

Program Andělský strom- posílání vánočních dárků dětem odsouzených rodičů

Dárek dorazí do rodiny spolu s osobním dopisem rodiče ve výkonu trestu. Sdružení vyzkoušelo tento projekt pilotně v prosinci 2011. Program je velmi úspěšný a oblíbený, jak u obdarovaných, tak i u dárců. V prosinci 2013 se již zapojilo mnoho věznic a dárky dostalo na 333 rodin od jednotlivců i církví. Věznice nabídly účast v programu těm odsouzeným, u kterých je patrná snaha zachovat rodinné vazby a vazby s dítětem, ale sociální situace rodiče ve výkonu trestu neumožňuje poslat dítěti či dětem vánoční dárek. Věznice předaly MVS jména a adresy dětí i dopisy od odsouzených rodičů, a my jsme pak kontaktovali dobrovolníky z církví, kteří vše nakoupili a odeslali. Nejedná se o malé dary, ale o hlavní vánoční dárek. Dobrovolníci nakupují dárky jako pro vlastní děti. Programu se v tomto roce zúčastnili někteří odsouzení už potřetí a vždy po Vánocích nám posílají své dopisy s poděkováním. Také někteří dobrovolníci nám posílají fotografie dárků a ty pak je možné zaslat do věznice, aby odsouzení sami viděli, jaký dárek dítě jejich jménem obdrželo. Radost je pak dvojnásobná. Mnoho rodičů se těší na povánoční návštěvy rodiny, protože se mohou pochlubit, že zajistili dítěti, či více dětem ( někdy i pěti a více) dárky pod stromečkem.

Týden modliteb

PFI vyhlašuje každoročně Týden modliteb za vězeňství a národní kanceláře jen vybírají vhodné datum pro konání. Smyslem je upozornit zejména věřící, a skrze ně i celou společnost, na bolestnou situaci obětí trestných činů, ale i těch, kdo udělali v životě největší chyby a ublížili jednotlivcům, nebo společnosti, a i vlastním rodinám. Věřící se po 8 dní modlí za odsouzené, jejich rodiny, za oběti trestných činů, za propuštěné a jejich resocializaci, nalezení práce a ubytování, za vězeňské zaměstnance, za celý justiční systém. Týden modliteb získal podporu České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Věřící se modlí za tuto oblast v prvním adventním týdnu, tedy před Vánocemi, kdy je míra soucitu s druhými nastavena výše než během roku.

V roce 2013 jsme mohli texty modliteb vytisknout a odesílat do sborů a farností, ale i do některých věznic. Tam pak byly texty k dispozici. Bylo milé dostávat zprávy z věznic, kde se odsouzení za tuto celou oblast i za oběti trestných činů a za vedení věznic a jejich bezpečí modlili.

 

Sbírky hygieny pro odsouzené

V roce 2013 jsme už druhým rokem pokračovali ve sbírkách hygienických potřeb pro odsouzené ženy. Jedna čtvrtina odsouzených nemá možnost si koupit hygienické potřeby v dostatečné míře. Církve jsou otevřené sbírat a předávat nám dostatečné množství těchto potřeb. Ženy především potřebují toaletní papír, dámské vložky, mýdla, sprchové gely, šampony a jednoduché krémy. Sbírat nemůžeme žádné spreje. V roce 2013 měli sociálně slabí odsouzení měsíčně příspěvek na tyto potřeby 100 kč měsíčně. Příspěvek je ale na vše, co člověk potřebuje, tedy i na kávu, čaj, a dopisní známky. MVS nepředává potřeby konkrétním odsouzeným, ale dává vše k dispozici vedení věznice, která pak potřeby rozděluje na jednotlivá oddělení, kde je přidělují odsouzeným ženám vychovatelé, kteří dobře znají konkrétní potřeby.

 

Klub Dvě Ryby pro propuštěné a jejich přátele

Klub se začal setkávat již na jaře 2012 v prostorách Armády Spásy Praha 5, Lidická 18. Klub je určen všem propuštěným, jejich rodinám, i dětem, přátelům, ale je i pro přátele z jiných neziskových organizací, jako místo setkávání těch, kdo o propuštěné pečují. O setkávání je velký zájem a každé první a třetí pondělí v měsíci se schází skupina mezi 15- 20 přáteli, starými i novými. Tato setkání kulminují vždy při jarním setkání „bývalý“ tzv. Adulám, který pořádá kazatel bratr Jan Valeš, vězeňský kaplan Církve bratrské spolu s hlavní vězeňskou kaplankou Mgr. Květoslavou Jakubalovou, a kde MVS je spolupořadatelem celorepublikového jednodenního setkání.

V klubu se modlíme za dobrou budoucnost, a jakkoliv ne všichni propuštění jsou opravdu věřící, modlitba za druhého každého povzbudí. Součástí programu je dobrá večeře, a pak vyprávění o všech novinkách, které uplynulé týdny všichni prožili a co jim tato zkušenost přinesla. Hosty Klubu bývají duchovní, nebo profesionálové péče o propuštěné a lidi na ulici. Navštívili nás letos přátelé ze sdružení Za branou, z Maltézské pomoci, z Naděje, z Rubikonu (finanční a dluhové poradenství), z Probační a mediační služby, z Armády Spásy a další. Klienti tak mají mimořádnou možnost s profesionály mluvit a ptát se na konkrétní témata, na své potřeby, ale i dávat zpětnou vazbu vedoucím ubytoven a dalším.

 

Mentoring

Během roku 2012 jsme „objevili“ a hlavně vyzkoušeli novou formu pomoci propuštěným lidem, mentoring po telefonu. Kdykoliv může propuštěný člověk zatelefonovat, když se ocitne ve svízelné situaci. Je to výborná prevence recidivy a dokonce jsme tímto způsobem zabránili i suicidálním pokusům. Mentoring neprobíhá jen po telefonu. Hlavní částí naší práce jsou osobní setkávání s potřebnými lidmi. Naší neoficiální „kanceláří“ je McDonald, kde můžeme klientům koupit jídlo a v klidu si popovídat. Setkáváme se tak velmi často a přinášíme i oblečení a jiné potřeby. V tomto roce nás navštívila skupina žen z USA, která byla pomáhat v době prázdnin v ETS (Evangelikální teologický seminář) a v McDonaldu se tyto věřící ženy setkaly s lidmi z ulice. Bylo to velmi výjimečné a nezapomenutelné setkání pro všechny.

Pro mentoring nám klienty doporučují i některé azylové domy, se kterými máme spolupráci.

 

Dopisování, zasílání nárokových balíčků

MVS se dostává do stále většího kontaktu s lidmi, kterým schází kontakt s vnějším světem ve formě dopisů. Při dopisování většinou dojde k žádosti o balíček, ať už se jedná o oblečení pro výstup, nebo o hygienické potřeby a potraviny. MVS se opak informuje ve věznici, do jaké míry je žádost oprávněná.

MVS školí průběžně dobrovolníky z církví, tak aby uměli zachovávat pravidla kontaktu s vězni, aby uměli komunikovat s odsouzenými, a aby si zachovali své soukromí a ničím neohrozili sebe, nebo své blízké, nebo aby znali i pravidla pro posílání balíčků.

Zasílání balíčků není levnou záležitostí, děkujeme za podporu, kterou v tomto směru máme, i za osobní finanční příspěvky všech dobrovolníků. Je dobrým zvykem, že všichni z nás probíráme často své skříně a je doslova požehnáním, že v našich vlastních oblečeních odcházej mnozí propuštění na svobodu.

 

Prezentace práce MVS v církvích

I během roku 2013 jsme navštěvovali církve a seznamovali je s naší formou pomoci odsouzeným, rodinám a propuštěným. Na všech místech, kde prezentace proběhly, se začínají věřící zapojovat do aktivní pomoci potřebným lidem buď sbírkami, nebo dopisováním, a především v projektu Andělský strom, který je pro start dobrovolnictví v této oblasti ideální.

Našim velkým podporovatelem je tradičně Církev bratrská, zejména sbor, který se schází na Praze 6 v hotelu Krystal. Uskutečnily se i první sbírky hygieny pro ženskou věznici, a rekrutovali se první dobrovolníci, kteří nám pomáhali s programem Andělský strom i s koncertem Pět Tváří Zdi, a doprovodná skupina Chval uspořádala koncert uvnitř věznice. Sbor z Prahy 6 je příkladem okamžité odezvy na potřeby, které uvnitř věznic a po propuštění jsou.

 

Koncert Pět Tváří Zdi

Koncert s rozhovory na téma vězeňství se uskutečnil na podzim v roce 2013 poprvé, jakkoliv jsme jej plánovali již od roku 2010 a hledali jsme vhodné partnery a hudebníky. Koncert chce dát nahlédnout do prožívání obětí, odsouzených, propuštěných, rodin a zaměstnanců věznic. Těchto pět různých pohledů ukazuje na stav vězeňství a jeho problematiky.

Do Prahy přiletěla hudební skupina ze Švýcarska, Aquavita, která se specializuje na koncerty uvnitř věznic po celé Evropě. Kromě hlavního koncertu hrála Aquavita také v Pardubicích a ve Světlé nad Sázavou. Vedle Aquavity vystoupily ještě dvě české skupiny. Benefiční koncert se konal na odporu práce MVS. http://baptist.sk/download/rozsievac/rozsievac201310.pdf

První ročník koncertu zahájil plk. M. Loula z Generálního ředitelství Vězeňské služby. Na koncertu mluvil o práci PFI president Ron Nikkel. Z pozice oběti hovořila padesátiletá žena, která byla dvakrát obětí znásilnění a dopady si nese celý život. Prvně byla na veřejnosti schopná sdílet toto své trauma. Mluvila i rodina, která má otce ve vězení a která byla součástí projektu Andělský strom v minulém roce. Za kaplany hovořil kazatel Jan Valeš, jeden ze zakládajících členů VDP (Vězeňská duchovenská péče). Na koncertu sdíleli své osudy také dva propuštění muži, kteří měli velmi dlouhé tresty, jeden dokonce za vraždu, ale kteří se zcela během výkonu trestu proměnili a nyní žijí pěkné životy. Na podiu došlo i k nečekané symbolické omluvě, kdy se muž odsouzený za vraždu omluvil oběti znásilnění, jakkoliv jejich osudy neměly nikdy nic společného.http://vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-220/koncert-s-rozhovory-na-tema-vezenstvi

 

Cesta po USA

V létě 2013 dostalo MVS pozvání od Covenant Church k cestě po USA a dvě pracovnice MVS se této tří týdenní cesty účastnily. Mnoho pozvání přišly z církví na východním pobřeží USA ( stát Washington, Californie) posléze i návštěva v Chicagu a zejména Wheatonu. Hlavním cílem byla celonárodní ženská konference Covenant Church v San Diegu. Bylo zajímavé vidět ubytovny, noclehárny, a denní centra pro propuštěné lidi, farmu, kde se „restartují lidé“, kteří selhali, být v americké věznici, nebo mluvit s dobrovolníky v USA. http://covchurch.tv/txiv-international-guests/

Školení v Singapore

V srpnu proběhlo dvoutýdenní mezinárodní školení pracovníků PFI v Singapore. Účastnily se jej vedoucí národních kanceláří z Austrálie, Zimbabwe, ČR, Slovensko, Filipíny, Nový Zéland, Keňa, Uganda, Botswana, Srí Lanka, Bermudy, Itálie, Rusko, Kolumbie, Bahamy, Singapur.

Účastníci navštívili i známé vězení Chang, které je jediným v zemi. Jedná se o obrovský areál pro mnoho tisíc odsouzených. S tímto vězením spolupracuje také několik tisíc dobrovolníků, věřících mnoha různých náboženství, kteří sem denně docházejí, aby vedli různé programy pro odsouzené a nedělní bohoslužby (nejedná se jen o PFI). Dokonce uvnitř věznice dostávají dobrovolníci po celý den v jídelně, spolu se zaměstnanci, zdarma teplá jídla a nápoje. Věznice dobrovolníky doslova hýčká a zjevně se to v této zemi vyplácí.

President PFI Ron Nikkel dvakrát v Praze

Velmi příjemnou událostí v uplynulém roce byla dvojí návštěva presidenta PFI Rona Nikkela v Praze, v květnu a v říjnu. Jeho přednáška na Karlově universitě, setkání v Senátu, cesty po věznicích, ale i účast na koncertu s rozhovory byly nezapomenutelné. Ron Nikkel je autorem několika knih. Při své více než 30 letém působení v čele PFI objel Ron Nikkel několikrát všechny světadíly a navštívil přes stovku zemí a nespočetné množství věznic. V rámci projektu restorativní justice se například účastnil konání úspěšných mírových kruhů ve Rwandě. Ron Nikle má dar vyprávět a získává velkou pozornost. V Senátu jej přijal senátor Libor Michálek a v dolní sněmovně Parlamentu pro něj uspořádal večeři poslanec Daniel Korte.

 

Podpora a poděkování

V uplynulém roce nás finančně podpořila Covenant Church v USA, celoplošným grantem, ale i další dárci. Děkujeme ale obzvláště jednotlivým dárcům z církví a farností. Děkujeme znovu všem 333 dárcům projektu Andělský strom.

Děkujeme Armádě Spásy za prostory, ve kterých se můžeme scházet, i za osobní přátelství. Stejně tak děkujeme Unii katolických žen. Děkujeme církvi bratrské za její podporu, ale i dalším církvím a především celé ERC a ČBK za velmi vstřícný postoj a spolupráci.

Děkuji ještě jednou všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají potřebným lidem a podporují tuto pomoc i svými financemi. Děkuji sborům a farnostem, které se této službě začínají otevírat a přijímat ji za svou. Děkuji odbornému vedení kaplanů, kteří nás přijímají mezi sebe. Děkuji všem našim sponzorům.

Bez pomoci hodných lidí, bychom nemohli pracovat a pomáhat potřebným lidem. Bez zapojení dobrovolníků by tato práce neexistovala. Někdy se zdá, společnost by si žádala, aby lidé, kteří druhým ublížili, už z vězení raději nevycházeli. Skutečnost je ale jiná. Propuštění lidé budou zase našimi sousedy, spolucestujícími v tramvaji a ve vlaku, budeme je potkávat. Míra, s jakou jim prokážeme pomoc uvnitř věznice i po výstupu, se přímo odrazí na množství dalších trestných činů a ne značné míře i na budoucím počtu bezdomovců. Pomoc lidem s kriminální minulostí je velmi záslužná a nejsou to stovky lidí, kteří se do ní pouštějí, jsou to jednotlivci a je třeba si jich vážit a poskytovat jim podporu. Proto znovu děkuji všem sborům a farnostem, které tyto terénní pracovníky v první linii povzbuzují svou finanční a modlitební podporou a zázemím.

 

Milí přátelé, přeji vám vše dobré v novém roce 2014 a zachovejte nám, prosím, svou přízeň.

 

 

Gabriela Kabátová

Výkonná ředitelka