Milí přátelé vězeňského společenství,

děkuji za Vaši velikou přízeň, podporu, spolupráci, cennou konkrétní pomoc potřebným lidem i nám v MVS, povzbuzení, modlitby i dary v tomto roce.

Díky tomu se nám společně podařilo pomoci velmi mnoha lidem.

Právě teď o Vánocích, dostává na 300 dětí odsouzených rodičů dárky pod stromeček. Vím, jak jsou za to rodiny vděčné a to zcela neznámým lidem, a jsou i samozřejmě velmi překvapené. Vybízí je to k přemýšlení, proč jim někdo vůbec pomáhá. Mění to jejich vidění hodnot.

Díky dobré vůli a podpoře věznic, a díky dobrovolníkům a dárcům, můžeme připravovat odsouzené na život na svobodě, dávat naději i praktickou pomoc. Odsouzení to vůbec neberou jako samozřejmost, ale jsou velmi vděční za podanou ruku. Mnozí vědí, že na svobodě bez zázemí neobstojí.

Díky vaší podpoře se máme kde setkávat s propuštěnými lidmi a jejich blízkými a máme pro ně mentory a přátele.

Díky vám mají odsouzení i propuštění mnoho praktických darů, – ošacení, obuv, hygienické potřeby, ale i knihy a někdy i finanční dary.

Do věznic přichází mnoho vašich dopisů, knížek a dárků.

Víme, že na nás v dobrém myslíte a naši práci podporujete, každý svým jedinečným způsobem a možnostmi.

Jsem Vám velmi vděčná, bez této vaší podpory bychom nemohli být.

Ať se jedná o spolupráci s řediteli a pracovníky věznic, nebo jen o malý finanční příspěvek na naši činnost, dopis odsouzenému člověku, nebo třeba jen článek

v novinách, o pozitivní zmínku o naší práci, každá z těchto věcí je jednou částí celého výsledku, a na jeho konci je pomoc velmi konkrétním lidem. A to jak těm na okraji společnosti, tak všem dalším, aby se co nejméně mohli setkávat s kriminalitou, aby byli v bezpečí, protože odsouzení (alespoň doufám ti, se kterými se setkáme) se z velké části nebudou vracet zpátky, kde byli. Doufáme, že přestanou ubližovat druhým, svým rodinám i sami sobě. Chceme jim k tomu dát naději a hledat podmínky, za kterých se to podaří.

 

A tak znovu děkuji za tolik dobré vůle a tolik pomoci a podpory!

Už teď se těším, co dobrého přinese další nový rok všem.

 

S přáním krásných Vánoc a roku 2013,

Gabriela Kabátová a všichni v MVS