obětem

Building Bridges

Projekt restorativní (obnovující) justice, která je další možnou cestou nápravy a náhrady trestného činu.

Pomozte nám obnovovat životy obětí i odsouzených!

rodinám a dětem odsouzených

V ČR má v současné době 30-40 000 dětí rodiče ve vězení. Říká se jim neviditelné oběti nebo ZAPOMENUTÉ DĚTI, protože jsou společností i odborníky opomíjeny a chybí pro ně specifická podpora a péče. Děti čelí stigmatizaci, odmítání a odsuzování. Přesto, že samy trestný čin nespáchaly, nesou trest. Trpí odloučením od rodiče a velmi omezenou možností kontaktu s ním. Většina z nich žije v chudobě, nejistotě a obavách, které mají dopad na jejich fyzické i psychické zdraví a ohrožuje jejich zdárný vývoj, wellbeing a možnost naplnit svůj životní potenciál. Osudy těchto dětí nám nejsou lhostejné, náš projekt ZAPOMENUTÉ DĚTI na ně myslí a prakticky pomáhá. Skládá se z následujících dílčích projektů:

Andělský kemp

Letní tábor pro děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení.

Pomozte nám darovat dětem týden plný zážitků a spolu s ním naději, že nejsou zapomenuty!

Andělský klub

Každotýdenní setkávání pro děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení.

Pomozte nám, aby tyto děti mohly zažívat dobrodružství a srandu stejně jako jejich vrstevníci!

Andělský strom

Vánoční dárky pro děti, které mají mámu nebo tátu ve vězení.

Pomozte nám o Vánocích vykouzlit úsměv na tváři i dětem odsouzených rodičů!

Den s dítětem

Alespoň jeden den být zase spolu.

Pomozte nám umožnit rodinám prožít alespoň jeden společný a radostný den!

Dream Academy

V Dream Academy chceme v dětech odsouzených rodičů probudit odvahu snít a za těmito sny jít.

Pomozte nám inspirovat děti odsouzených rodičů!

Poradenství a péče o rodiny odsouzených

Podpora rodin v těžké životní situaci způsobené uvězněním člena rodiny.

Pomozte nám tyto rodiny podporovat materiálně a psychicky a dávat jim naději do dalších dní!

Zpátky do školy

Podpora rodin vězňů s finančním výdajem za školní potřeby na začátku školního roku pro děti školou povinné.

Pomozte nám pořídit dětem vězňů školní pomůcky, aby se nemusely stydět chodit do školy a měly lepší motivaci do školy docházet a tím měly lepší výsledky!

odsouzeným

Příprava na propuštění

Příprava na život za zdmi věznice.

Pomozte nám připravovat odsouzené na dobu po výkonu trestu a ukazovat jim, že je možný i jiný život než trestný a vězeňský!

Vězňova cesta

Osmitýdenní kurz na bázi křesťanství a restorativní justice se zamyšlením nad trestným činem a přijetím zodpovědnosti.

Pomozte nám tento projekt realizovat i s dalšími odsouzenými!

Building Bridges

Řízené restorativní dialogy s oběťmi. Projekt restorativní (obnovující) justice, která je další možnou cestou nápravy a náhrady trestného činu.

Pomozte nám obnovovat životy obětí i odsouzených!

Den s dítětem

Alespoň jeden den být zase spolu.

Pomozte nám umožnit rodinám prožít alespoň jeden společný a radostný den!

Služba dopisování

Kontakt s okolním světem.

Pomozte nám být v kontaktu s odsouzenými!

Stáří ve věznici

služba uvězněným seniorům

Ve spolupráci s Českou gerontologickou společností poskytujeme doprovázení a mentoring uvězněným seniorům.

Pomáhejte s námi seniorům ve věznicích!

Práce na specializovaném oddělení pro matky s dětmi ve Světlé nad Sázavou

Individuální návštěvy věznic

Koncerty ve věznicích

propuštěným

Mentoring propuštěných

A co teď

Pomozte nám poskytnout propuštěným podmínky pro to, aby se do vězení už nikdy nevrátili!

Klub Dvě ryby - Kavárna PP

Pražský bezprahový klub nejen pro lidi s trestní minulostí.

Pomozte s námi postavit lidi s trestní minulostí na vlastní nohy!

Potravinová pomoc propuštěným

Pomáháme lidi s trestní minulostí postavit na vlastní nohy.

vzdělávat

Koncert Pět Tváří Zdi

Koncert s rozhovory na téma vězeňství pořádáme každoročně v Senátu Parlamentu ČR. Hovoří zajímaví lidé, kteří pracují v justici, hovoří oběti trestných činů, hovoří rodiny a děti, které mají rodiče ve vězení, hovoří propuštění lidé o tom, jak je restart a výstup obtížný a hovoří i samotní odsouzení, které věznice na koncert přivezou. Koncert dává ucelený obrázek o tom, co zločin pro všechny jeho účastníky znamená.

APAC

Původem brazilská metodologie APAC funguje na principech restorativní justice a křesťanství. Odsouzení jsou ubytováni v malých vězeňských komunitách, jsou civilně oblečeni a procházejí náročným programem, který se skládá z celodenního pracovního zapojení a vzdělávání. S odsouzenými pracují zejména dobrovolníci.

V říjnu 2023 jsme v Praze uspořádali mezinárodní konferenci APAC, na které byla tato metoda podrobně představena – její historie, uplatnění a vliv na odsouzené i společnost.

Výzkumné aktivity

Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou, FSS na prvním českém výzkumu na téma Rodičovství za mřížemi, který je realizován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA a projektu č. TL03000199.

Cílem projektu je zlepšení prospívání (blaha) dětí, o jejichž utrpení a obtížích se jen málo ví a téměř vůbec nemluví. Jde o děti rodičů odsouzených k výkonu trestu. Cílem projektu je vytvořit metodiky a didaktické pomůcky, které 1) přispějí k udržení a rozvoji vztahu mezi rodiči ve vězení a jejich dětmi a 2) pomohou sociálním pracovníkům poskytovat těmto dětem vhodnou péči.

Projekt prozkoumá, jak odchod rodiče do vězení ovlivní život a prospívání dítěte. Poskytne přehled o potřebách dětí a nových rizicích v jejich životě, využitelný především pro pracovníky OSPOD a dobrovolníky pracující s dětmi a odsouzenými rodiči. Výstup nazvaný „I nadále rodičem“ ukáže postupy k udržení rodičovství za mřížemi. Výzkumný design ukotvený v capability přístupu přispěje k porozumění a rozvoji blaha těchto dětí.

Semináře

Školení pro dobrovolníky

Literatura