Víra, církev a vězení

„Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“, právě tak se jmenuje závěrečná zpráva dvouletého výzkumu PhDr. Andrey Beláňové, Ph.D. ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Doktorka Beláňová se ve svém výzkumu zabývala rolí vězeňských kaplanů, dobrovolníků, některých neziskových organizací včetně MVS, a církví. Zjistila, že je religiozita v českých věznicích…