o projektu

Program Vězňova cesta® pomáhá prolomit cyklus trestné činnosti. Je to počátek procesu restorativní justice, která odsouzeným nabízí příležitost změnit to, jak vnímají sami sebe, jiné i Boha. Přináší příležitost prožít uzdravení a odpuštění tím, že se lidé naučí přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Od vzniku programu v roce 2014 se jasně prokázala řada přínosů. Vidíme:

  • snížení míry násilí ve věznici mezi absolventy kurzu
  • vedení k zodpovědnosti za své činy, což vede k lepším rozhodnutím
  • uspokojení duchovních potřeb a hledání způsobů, jak vyřešit nespokojenost
  • nabídka alternativní ideologie, která klade důraz na život, ne na smrt
  • vytvoření cesty k resocializaci
  • možnost udělat první krok k úspěšné reintegraci do společnosti
  • možnost spojit odsouzené se sbory prostřednictvím mentorů

I ta nejdelší cesta musí začít tam, kde stojíte.

Tuhoe Isaac, Vězňova cesta®

proč Vězňova cesta®?

Odsouzení často uvíznou v mentalitě selhání a ve špatných rozhodnutích, která vedou k cyklu trestné činnosti. Tvrdost prostředí, nebezpečí a izolace, které zažívají, i ztráta totožnosti mnohé z nich vedou k tomu, že hledjí způsob jak tuto nespokojenost vyřešit. Potřebují prožít změnu v srdci i mysli, než se změna začne projevovat v jejich chování a postojích.

Hledání a nalezení duchovního směru jim umožňuje vytrvat, pochopit svou situaci a získat naději, že to zvládnou.

jak to funguje?

Program Vězňova cesta® odsouzené seznamuje s Ježíšem, který byl také vězněm. Odsouzení se s ním tak mohou ztotožnit. Program je vytvořen tak, aby se mohl v každé věznici konat třikrát ročně.

Organizace Prison Fellowship International, které jsme součástí, zajistí materiály ke kurzu pro odsouzené, detailní příručku pro vedoucí a příručku k logistice programu pro koordinátory programu. Kurz je detailně propracovaný a efektivní na všech úrovních.