Rejestraca do systemu SPM:
SIGLA:
Tytuł Biblioteka:
Ulica:    Numer domu: 
 
  
    
      
Miasto:
ZIP:
IČ:
Tel:
Email:
Kontakt:
Imię:    Nazwisko: 
Tytuł:
Tel:
Email:
Login:
Hasło:    Heslo znovu: 

Na targach bibliotecznych INFORUM 2000 usługa Wypożyczania Międzybibliotecznego Biblioteki Regionalnej Karwina uzyskała 1 nagrodę w ankiecie o najważniejszych czeskich i słowackich produktu, usługi lub działania związane z elektronicznych zasobów informacyjnych.