kdo jsme

Kdo jsme

Jsme křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání. Pomáháme všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. Jsme součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích.

 

      

Historie

Prison Fellowship International (PFI) vzniklo na základě zkušenosti Charlese “Chucka” Colsona, bývalého poradce prezidenta Richarda Nixona. Colson byl kvůli aféře Watergate odsouzen k 7 měsícům vězení. V průběhu svého uvěznění na vlastní kůži prožil, že víra v Ježíše Krista má zásadní vliv na lidské životy. Přesvědčilo ho to o tom, že skutečným řešením zločinu je duchovní proměna. Po propuštění založil nejprve Prison Fellowship (1976), později Prison Fellowship International (1979), aby mohli odsouzení i za hranicemi USA dostat příležitost změnit svůj život skrze poznání Ježíše Krista. Dnes je PFI největší světovou křesťanskou dobrovolnickou organizací v oblasti vězeňství a pracuje ve 127 zemích světa. PFI má poradní status při OSN a spolupracuje s řadou významných organizací, například s organizací ACPA.

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice (MVS) vzniklo v roce 2010. Od června 2011 jsme součástí PFI. Od září 2019 jsme součástí nově vzniklé Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV). Od dubna 2020 jsme členy Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

proč pomáháme?

Naší nadějí je vidět propuštěné, kteří se již do vězení nevracejí, bydlí, pracují a mají rodinu. Naší nadějí je pomoc rodinám, které mají někoho ve vězení. Naší nadějí je vidět sjednocení rodin. Naší nadějí je vidět uzdravení a odpuštění jak u odsouzených, tak u obětí trestných činů. Naší nadějí je vidět proměnu charakteru u všech, včetně nás samotných.

Z celé Bible vyplývá, že církev není elitní náboženský klub, v němž je účast umožněna jen duchovně zdravým. Logo PFI, nalomená třtina (Izajáš 42:3), je navrženo tak, aby připomínalo, že křesťanská služba je pro ty, kdo byli nalomeni – oběti, vězni, bývalí vězni a jejich rodiny – jejichž životy byly pokaženy a poškozeny, téměř zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu vedeme tuto službu, přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění“ (Izajáš 61:1). Naše služba je tedy výrazem křesťanského nápravného paradigmatu společného podílení se na změnách.

naši dobrovolníci

Martin Diviš
Vedoucí vězeňského týmu

Mgr. Petr Dvořáček
Facilitátor projektu Vězňova cesta

Věra Fidrichová
Zástupce koordinátora Klubu pro propuštěné 2 Ryby – Kavárna PP

Mgr. Kateřina Horejšová
Mentor, pracovní poradce

Mgr. Pavla Hrušková
Dobrovolník vězeňského týmu

Jana Hrůzová
Hlavní koordinátorka dopisovatelů

PhDr. Jindřich Kabát
Odborný garant projektů, klinický psycholog

Bc. Martin Kabát
Facilitátor projektu Building Bridges, fotograf

Ing. Hana Kovaříková
Dobrovolník vězeňského týmu

Dr. Beth Losiewicz
English Speaking Volunteers’ Coordinator

Petr Lutka
Hudebník, dobrovolník vězeňských týmů

Mgr. Anna Pípalová
Koordinátor Klubu pro propuštěné 2 Ryby – Kavárna PP

JUDr. Petra Šachová Ph.D.
Odborný poradce, Restorativní justice

Jana Thálová
Vedoucí vězeňského týmu, Vedoucí Klubu pro propuštěné 2 Ryby-Kavárna PP

Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.
Koordinátor problematiky vězňů seniorů

spolupracujeme

Naše práce by nebyla možná bez úzké spolupráce s dalšími organizacemi a státními orgány.

 

Vězeňská služba ČR (https:// www.vscr.cz/)

Vězeňská duchovenská péče (https://www.vdpcr.eu/)

Ministerstvo práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/)

Ministerstvo spravedlnosti (https://justice.cz)

Ministerstvo vnitra (https://www.mvcr.cz/)

 

 

Magistrát městské části Praha 6 (https://www.praha6.cz/)

Masarykova Univerzita (https://www.muni.cz/)

všechny členské organizace AOOV (https://aoov.cz/)

 

Úzce také spolupracujeme s mnohými českými církvemi a společenstvími:

s katolickou církví

s několika řády (např. sestrami Boromejkami)

z protestantských církví je to především Církev bratrská

Teen Challenge (https://www.teenchallenge.cz/)

a Young Life (http://www.ylbrno.com/)