Nápoveda pre MVS.CZ

Prihlásenie
Pre prihlásenie je dôležité zadať váš login a heslo. V hesle se nepoužíva diakritika. Pre lepšie zabezpečenie využite kombináciu písmen a čísel. Prihlásenie je nutné, pokiaľ chcete využívať možnosti dostupné len pre registrovaných uživateľov. (zadávanie požiadavkov na výpožičky) Pre vyhľadávanie v systéme nie je potrebné prihlásenie.

Registrácia
Registrácia slúži k zaevidovaniu príslušnej inštitúcie/knižnice do elektronického systému medziknižničnej výpožičnej služby, ktorá takto zabezpečuje kooperáciu pri vyhľadávaní jednotlivých záznamov pre potreby MVS.

Profil
V menu „profil“ sa zobrazia údaje vzťahujúce se k Vašej inštitúcii, ktoré ste zadali pri registrácii do systému. Pre vstup do profilu je nutné zadať login a heslo.

Vyhľadávanie
V medziknižničnom výpožičnom systéme MVS.CZ môžete vyhľadávať dvojakým spôsobom – jednoduchým a rozšíreným vyhľadávaním.
1.) Jednoduché vyhľadávanie – umožňuje vyhľadávanie kombináce dvoch parametrov – autora a názvu. Môžete kombinovať oba dva tieto parametre (pre presnější výsledok vyhľadávania), či hľadanía len podľa autora, alebo len podľa názvu. Pokiaľ vyplňujete pole „Autor“, voľte vždy priezvisko autora.
Ďalej volíte položku „Fond“, z ktorej sa ponúka výber z kníh, periodík, AV médií, alebo hľadanie vo všetkých kategoriách, potom môžete konkretizovať, v akom type knižnice chcete hľadať.
Systém ďalej umožňuje při jednoduchom vyhľadávaní voliť geografické umiestnenie hľadaného titulu – „Šát“ (možnosť Česká republika, Slovenská republika), „Kraj“ a „Región“ (podľa voľby príslušného štátu sa zobrazí zoznam jednotlivých regiónov a krajov).
Ďalej už volíme pole „Nájdi“ pre začiatok vyhľadávania v systéme, prípadne „Vymazať“ pre odstránenie vyplnených údajov pri jednotlivých položkách.
MVS.CZ teraz začne vyhľadávať v súborných katalógoch kooperujících knižníc, ktoré sú zapojené v tejto službe. Priebeh hľadania je znázornený percentuálnym ukazateľom.
Vo výsledku sa zobrazí počet vyhľadaných titulov. Zvolíte si potrebný záznam vybranej knižnice. Pri voľbě daného záznamu sa zobrazí webová stránka inštitúcie, kde sa žiadaný titul nachádza. Tu už postupujete podľa daného knižničného systému (napr. zvolíte kolónku MVS, kde sa po rozkliknutí zobrazí formulár pre vyplnenie potrebných údajov. Tieto údaje budú zaslané knižnici, ktorá vlastní požadovaný dokument).

2.) Rozšírené vyhľadávanie – umožňuje vyhľadávanie kombináce viacerých parametrov. Rovnako ako v jednoduchom vyhľadávaní hľadáte podľa autora a názvu. Rozšírené vyhľadávanie umožňuje ďalej voliť položky „Kľúčové slová“ (slovo alebo skupina slov vybraných z názvu alebo z textu dokumentu, ktoré charakterizujú jeho obsah a umožňujú jeho vyhľadávanie), ďalej „ISBN“ (Mezinárodné štandartné číslo knihy, ktoré sa přideľuje knihám a ďalším publikaciám za účelom ich jednoznačnej mezinárodnej identifikáce a identifikáce ich vydávateľov) a tiež môžete pri vyhľadávaní využiť pole „Rok“ (dátum vydania dokumentu). Nasledujúce kroky sú zhodné s jednoduchým vyhľadávaním.
Systém umožňuje ďalej pri vyhľadávaní voliť geografické umiestnenie hľadaného titulu – „Štát“ (možnosť Česká republika, Slovenská republika), „Kraj“ a „Región“ (podľa voľby príslušného štátu sa zobrazí zoznam jednotlivých regiónov a krajov).
Ďalej už volíme pole „Nájdi“ pe začiatok vyhľadávania v systéme, prípadne „Vymazať“ pre odstránenie vyplnených údajov pri jednotlivých položkách.
MVS.CZ teraz začne vyhľadávať v souborných katalógoch kooperujících knižníc, ktoré sú zapojené v tejto službe. Priebeh hľadania je znázornený percentuálnym ukazateľom.
Vo výsledku sa zobrazí počet vyhľadaných titulov. Zvolíte si potrebný záznam vybranej knižnice. Pri voľbě daného záznamu sa zobrazí webová stránka inštitúcie, kde sa žiadaný titul nachádza. Tu už postupujete podľa daného knižničného systému (napr. zvolíte kolónku MVS, kde sa po rozkliknutí zobrazí formulár pre vyplnenie potrebných údajov. Tieto údaje budú zaslané knižnici, ktorá vlastní požadovaný dokument).

Pre čo najpresnějšie vyhľadávanie je vhodné vyplniť, čo najviac polí. Takto zúžíme svoj dotaz a systém je schopný vygenerovať dokument, ktorý zodpovedá zadaným hodnotám.

 
  
    
      

Na knižničné veľtrhu INFORUM 2000 získala služba MVS Regionálne knižnice Karviná 1. cenu v ankete o najvýznamnejší český a slovenský produkt, službu alebo čin spojený s elektronickými informačnými zdrojmi.