Nepřihlášen

Nápověda pro MVS.CZ

Přihlášení
Pro přihlášení je nutné zadat váš login a heslo. V hesle se nepoužívá diakritika. Pro větší zabezpečení využijte kombinaci písmen a čísel. Přihlášení je nutné, pokud chcete využívat možnosti dostupné pouze pro registrované uživatele (zadávání požadavků na výpůjčky ) Pro vyhledávání v systému není zapotřebí přihlašování.

Registrace
Registrace slouží k zaevidování příslušné instituce/knihovny do elektronického systému meziknihovní výpůjční služby, která následně zajišťuje kooperaci při vyhledávání jednotlivých záznamů pro potřeby MVS.

Profil
V menu „profil“ se zobrazí údaje vztahující se k Vaší instituci, které jste zadali při registraci do systému. Pro vstup do profilu nutno zadat login a heslo.

Vyhledávání
V meziknihovním výpůjčním systému MVS.CZ můžete vyhledávat dvojím způsobem – jednoduchým a rozšířeným vyhledáváním.
1.) Jednoduché vyhledávání – umožňuje vyhledávání kombinace dvou parametrů – autora a názvu. Můžete kombinovat oba tyto parametry (pro přesnější výsledek vyhledávání) či hledání pouze dle autora či pouze dle názvu. Pokud vyplňujete pole „Autor“, volte vždy příjmení autora.
Dále volíte položku „Fond“, z níž se nabízí výběr z knih, periodik, AV médií nebo hledání ve všech kategoriích, následně můžete konkretizovat, v jakém typu knihovny chcete hledat.
Systém dále umožňuje při jednoduchém vyhledávání volit geografické umístění hledaného titulu – „Stát“ (možnost Česká republika, Slovenská republika), „Kraj“ a „Region“ (dle volby příslušného státu se zobrazí seznam jednotlivých regionů a krajů).
Dále již volíme pole „Najdi“ pro začátek vyhledávání v systému, případně „Vymazat“ pro odstranění vyplněných údajů při jednotlivých položkách.
MVS.CZ začne nyní vyhledávat v souborných katalozích kooperujících knihoven, které jsou zapojeny v této službě. Průběh hledání je znázorněn procentuálním ukazatelem.
Ve výsledku se zobrazí počet vyhledaných titulů. Zvolíte si potřebný záznam vybrané knihovny. Při volbě daného záznamu se zobrazí webová stránka instituce, kde se žádaný titul nachází. Zde již postupujete dle daného knihovního systému (např. zvolíte kolonku MVS, kde se po rozkliknutí zobrazí formulář pro vyplnění potřebných údajů, které budou zaslány knihovně, která vlastní požadovaný dokument).

2.) Rozšířené vyhledávání – umožňuje vyhledávání kombinace více parametrů. Stejně jako v jednoduchém vyhledávání hledáte dle autora a názvu. Rozšířené vyhledávání umožňuje dále volit položky „Klíčová slova“ (slovo nebo skupina slov vybraných z názvu nebo z textu dokumentu, charakterizující jeho obsah a umožňující jeho vyhledávání), dále „ISBN“ (Mezinárodní standardní číslo knihy, které se přiděluje knihám a dalším publikacím za účelem jejich jednoznačné mezinárodní identifikace a identifikace jejich vydavatelů) a také můžete při vyhledávání využít pole „Rok“ (datum vydání dokumentu). Následující kroky jsou shodné jednoduchým vyhledáváním. Systém umožňuje dále při vyhledávání volit geografické umístění hledaného titulu – „Stát“ (možnost Česká republika, Slovenská republika), „Kraj“ a „Region“ (dle volby příslušného státu se zobrazí seznam jednotlivých regionů a krajů).
Dále již volíme pole „Najdi“ pro začátek vyhledávání v systému, případně „Vymazat“ pro odstranění vyplněných údajů při jednotlivých položkách.
MVS.CZ začne nyní vyhledávat v souborných katalozích kooperujících knihoven, které jsou zapojeny v této službě. Průběh hledání je znázorněn procentuálním ukazatelem.
Ve výsledku se zobrazí počet vyhledaných titulů. Zvolíte si potřebný záznam vybrané knihovny. Při volbě daného záznamu se zobrazí webová stránka instituce, kde se žádaný titul nachází. Zde již postupujete dle daného knihovního systému (např. zvolíte kolonku MVS, kde se po rozkliknutí zobrazí formulář pro vyplnění potřebných údajů, které budou zaslány knihovně, která vlastní požadovaný dokument).

Pro nejpřesnější vyhledávání je vhodné vyplnit, co nejvíce polí. Tím zúžíme svůj dotaz a systém je schopen vygenerovat dokument, který odpovídá zadaným hodnotám.

 
  
    
      

Na knihovnickém veletrhu INFORUM 2000 získala služba MVS Regionální knihovny Karviná 1. cenu v anketě o nejvýznamnější český a slovenský produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji.